DELA

Storbandsmöte i Mariehamn

Arlanda Big Band möter Alandia Big Band vid en gemensam spelning i Mariehamn lördagen den 5 maj. Det är nättidningen Märsta.nu som berättar om storbandsmöte och dansfesten på Åland.
– Banden kommer under kvällen turas om att spela men man räknar också med att hinna repa ihop några låtar att spela tillsammans. Dansintresset är stort på Åland så man räknar med stor uppslutning bland ålänningarna och kanske en och annan Arlanda Big Band-fan som tar färjan över för en annorlunda kväll på dansgolvet, skriver man.

Nordens institut på Ålands har fått
en ny styrelse som hållit sitt första möte och konstituerat sig. Tidigare har praxis alltid varit att styrelsemedlemmar och suppleanter valts från de 5 nordiska länderna och att självstyrande områden har haft observatörsstatus i NIPÅs styrelse, med undantag av Åland som är värdregion och därmed har haft en medlemsplats i styrelsen. Nu har reglerna ändrats och de självstyrande områdena kan numera också vara styrelsemedlemmar.
Till ny styrelseordförande valdes Dávur Winther från Färöarna och till vice ordförande Þórunn Erlu-Valdimarsdottir, Island. Övriga medlemmar i styrelsen är Henry Lindström, Åland, Anette Østerby, Danmark, och Johanna Lindstedt, Finland. Suppleanter är Lars Brustad, Norge, Urban Norlander, Sverige, och Arnajaraq Stovlbaek , Grönland.

Therese Karlsson medverkar som
sopransolist när Akademiska sångföreningen och damkören Lyran ger Johann Sebastian Bachs Matteuspassion i Helsingfors. Ålandsbekanta Sören Lillkung medverkar i rollen som Jesus. Matteuspassionen ges i Johanneskyrkan den 24 mars kl. 17. Dirigent är Kari Turunen.

”Noter är energitjuvar”,

enligt Anci Hjulström och Simon Ljungman som intervjuas av Anne Sjökvist i det nya numret av Finland svenska sång- och musikförbunds tidskrift Resonans. Hjulström och Ljungman var på Åland och medverkade i Viva-körens körfest som samanföll med damkörsförbundets dirigentseminarium.
– Har man noter i händerna tittar man i dem av gammal vana, säger de och poängterar i stället närvaro och kommunikation och kontakt med publiken.
Anne Sjökvist rapporterar också från den gemensamma konsert som Vivakören och Almakören från Göteborg gav i Alandica i januari.