DELA

Skärgårdsmuseet söker pengar till tak

Lappo ungdomsförening och Skärgårdsmuseets kommitté har ansökt om Paf-medel för att kunna renovera Skärgårdsmuseets tak. I ansökningen hänvisar man till finansminister Roger Nordlunds (C) tal på Lappodagen i somras där han utlovade att regelverket för Paf-medel ska genomgås så att även stöd av det här slaget ska kunna beviljas.
Enligt inlämnad offert ska reparationskostnaderna röra sig om 30 000 euro, varav museets eget kapital utgör 10 000 euro.
Beslut om bidraget fattas i månadsskiftet januari-februari 2015.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!