DELA

Platser kvar på kurs för barnröst

Det finns fortfarande platser kvar på Bel Cantos fortbildningsserie under våren 2012. De skriver ”Bel Canto kommer i vår att uppmärksamma barnrösten och dess utveckling i form av en fortbildningsserie i fyra valbara block. Målgrupp är alla som är intresserade av barnrösten och dess utveckling.
De flesta barn vill sjunga och kan sjunga tidigt i livet. De omges av sång i många olika sammanhang. Det inspirerar och lockar dem att sjunga. När deras röster möter vuxenvärldens sångideal uppstår inte sällan en kollision mellan deras egna förutsättningar och de sångsätt som de förväntas ta efter. Den vuxna förebilden har ett röstläge och ett sångsätt som inte alltid överensstämmer med barnets. De som sjunger med barn behöver därför bli medvetna om barnröstens specifika funktion och behov. Då kan man förhindra att barn lockas att hamna i ett röstbeteende som leder till entonig sång i talröstläge (”brummare”) och heshet.”
Lördagen den 11 januari ordnas det första fortbildningstillfället ”Med barnrösten i fokus” – en föreläsningsdag om barnrösten med följande rubriker: Hjärnan – barnets och allas vår grund för sång, sångutveckling och sångideal, barnets röstutveckling och att sjunga med barn
Mer information kan man få via bel cantos hemsida www.belcanto.ax eller genom att ringa på 040 551 9989.Guggenheim-beslutet skjuts upp
Beslutet om ett eventuellt Guggenheim-museum i Helsingfors skjuts upp. Behandlingen av ärendet flyttas fram med 3–4 veckor eftersom staden beslutade att begära utlåtanden av de centrala nämnderna i frågan.
Stadsstyrelsen i Helsingfors skulle enligt de ursprungliga planerna behandla Guggenheim-utredningen redan den 30 januari. Fullmäktige skulle ta ställning till museet den 15 februari.
Behandlingen försenas med 3–4 veckor på grund av nämndrundan, bekräftade stadens presschef Tapio Kari till FNB på torsdagen. Beslutet fattades eftersom flera förtroendevalda ansåg att det behövs utlåtanden innan stadsstyrelsen behandlar ärendet.
Rundradion berättade på torsdagen att kulturminister Paavo Arhinmäki (VF) har låtit göra en tilläggsutredning om Guggenheim-museet som planeras till Helsingfors. Enligt Arhinmäki finns det inga ministerier som flaggar för en finansiering av museet.