DELA

kulturnotiserÅländska författare
samlas i en antologi

som beräknas komma ut i höst. Bakom boken står det svenska förlaget Sober som upprätthålls av nykterhetsrörelsen IOGT-NTO och NBV, nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Åländska förläggaren Ben Johans skall hjälpa till med kontaktuppgifter till författare och upphovsrättsinnehavare och har beviljats 750 euro i stöd för detta av landskapsregeringen.
Karin Friberg på Sober säger till Nyan att förlaget tidigare gett ut tolv liknande landskapsvisa författarantologier. Ofta har böckerna använts i studiecirklar och man har utarbetat studieplaner för dem.
– En arbetsgrupp tog initiativet till en åländsk antologi redan på nittiotalet, men av olika orsaker har det blivit en paus i arbetet. Nu har man återupptagit projektet och utgivningen skall bli av. Förhoppningsvis skall boken komma ut redan i höst.
Drygt fyrtio åländska författare skall enligt planerna presenteras genom textutdrag ur prosaverk, noveller och diktalster.Filmen om
Bomarsund
presenteras i en stort uppslagen artikel av Johanna Grönqvist i det senaste numret av den finlandssvenska filmtidskriften Filmjournalen. Grönqvist presenterar Jonas Tuominens och Per-Ove Högnäs arbete med filmen som skapades med en ”mycket snäv budget” på 170.000 euro.
– Men skulle jag år 2001 ha vetat hur mycket jobb dokumentären skulle kräva är jag inte säker på att jag hade startat det hela, säger Jonas Tuominen i artikeln.Schildts förlag
har utvidgat

sin verksamhet inom läromedelsbranschen till att omfatta även elektroniska läromedel. Liksom de mera traditionella läromedlen produceras de elektroniska enligt önskemål från fältet, skriver förlaget i ett pressmeddelande.
Basen i e-läromedelsproduktionen utgörs därför av komplement till läromedelsserierna som i stället för att ges en tryckt form nu läggs ut på webben.
Schildts har dessutom inlett två större projekt som kompletterar basverksamheten: Det ena är WebbLabb och det andra är Spelverket. WebbLabb, som är en bearbetning av Otavas TutkiNet, innehåller lärobjekt för de flesta läroämnen i grundskolan. Spelverket som erbjuder spel i olika ämnen utan direkt anknytning till någon enskild läromedelsserie. Bland annat erbjuds spel i modersmål, ekonomikunskap, biologi, geografi och tyska.