DELA

kulturnotiser



Ett pris till
Sally Salminens
minne har inrättats. Beslutet fattades av kulturminister Camilla Gunell vid enskild föredragning. Priset på 3.000 euro utdelas vart annat år på självstyrelsedagen till en åländsk konstutövare som ”liksom Sally Salminen röner framgång utanför landskapet och på det sättet sprider bilden av Åland som en kreativ kulturregion.” Priset gäller samtliga konstarter.
Landskapet har också för sin del godkänt Vårdö kommuns förslag att anlägga en vandringsled i Vargata med anledning av Sally Salminens 100-årsjubileum som firades i fjol.



Motiv och teknik
i förening är
Åbo Underrättelsers rubrik på en recension av Kjell Ekströms utställning som just nu pågår på Galleri AMA i Åbo. Johan Sandås som sett utställningen konstaterar att Ekström målat akvarell i mer än tjugo år och att hans koncentration lönat sig: ”Det verkar inte bara vara fråga om att behärska mediet, utan här finns också en förmåga att låta mediet komma till tals på sina egna villkor”.
Sandås gillar också utställningens rumsliga placering med växter i övre våningen av galleriet och fiskar i källaren: ”Allt är blått och rofyllt och man kan stanna så länge man vill. Man behöver inga syrgastuber.”
I en tidigare notis skrev Nyan att Ekström visade målningarna i sin utställning i Ålands konstmuseum. Det är dock endast några av målningarna på Åboutställningen som var med där.



Det blir inga
operor vid
invigningen av kultur- och kongresshuset Alandica som preliminärt är fastslagen till den 9 juni år 2009. Detta framgår av landskapsregeringens svar till de upphovsmän som erbjudit landskapet två operaföreställningar som för närvarande är under arbete. I svaret säger man att landskapsregeringen inte avser att beställa någon opera eller större sceniskt verk med anledning av invigningen. Som Nyan tidigare berättat gäller det en opera tillägnad Joel Pettersson och en annan som bygger på ett rättsfall från 1800-talets Föglö.
Samma svar ger man också till kulturföreningen Katrina som erbjudit sig att ta produktionsansvaret för en eller flera operor under förutsättning att landskapet finansierar dem.
Samtidigt beslöt man tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag och förbereda den officiella invigningen. I gruppen ingår representanter för sång- och musikförbundet, staden och Wiklöf Holding. Beslutet fattades vid enskild föredragning av kulturminister Camilla Gunell.