DELA

kulturnotiserKökar
hembygdsförening
får 4.000 euro av landskapsregeringen för en inledande inventering för ett blivande arkiv över föreningen samlingar.Landskapsregeringen har också beviljat projektet Skärgårdsmuseer 1.200 euro för tryckningen av projektets småskrifter. Bidragen beviljades av kulturminister Camilla Gunell vid enskild föredragning.Sångerskan Ia
Arhusiander
och pianisten Jimmy Alcaya ger konsert i Finströms kyrka på måndag, den 2 juli kl. 19.30. Det som man bjuder på är ett visbetonat program. Ia Arhusiander har tidigare vikarierat som kantor på Kökar och i vis- och jazzsammanhang är hon i Sverige känd inom vis- och jazzkretsar. Hon har bland annat turnerat med Arne Domnérus.Tidningen Norden
i New York,
som i fjol kunde fira sitt 110-årsjubileum hade ett förhållandevis gott år, konstaterades vid dess bolaggstämma nyligen. Bokslutet visar ett plus på 6.000 dollar, något som delvis berodde på intäkterna från jubileumsfirandet samt de donationer som tidningen traditionellt brukar få från sina trogna läsare.
Tidningen Nordens enda anställda är redaktören Erik Rune Hermans som numera gör tiningen på deltid hemma i sin bostad på Manhattan.
Prenumerera på veckotidningen kan man göra för 50 dollar per år. Varje nummer bjuder på information från olika delar av Svenskfinland. Även en åländsk sida ingår regelbundet.
Tidningen kan nås på adressen: nordennews@aol.com.England vill
ha tillbaka
den barkass man förlorade vid Halkokari under angreppet mot Gamlakarleby (i dag Karleby) under Krimkriget. Överborgmästaren i London framförde önskemålet efter ett besök i Finland nyligen, skriver Jakobstads Tidning.
Barkassen erövrades vid slaget i Halkokari den 7 juni 1854 och är det enda krigsbytet från den tidens stormakt England. Enligt Stadsdirektör Antti Isotalus är staden inte är beredd att ge i från sig barkassen. Den anses vara en värdefull turistattraktion.
Barkassen var en av nio som lades ut från de engelska skeppen Vulture och Odin, då 180 man försökte landstiga vid Halkokari, men slogs tillbaka med hjälp av lokalbefolkningen.
Drottning Elisabeth II sänderårligen en summa pengar till den kyrkliga samfälligheten som ersättning för skötseln av gravarna efter nio stupade britter.