DELA

kulturnotiserFrida Jansson
från Åland
medverkade tillsammans med sångare från det övriga Norden i en konsert med ”unga mästersångare” i Vasa stadshus nyligen. Samtliga sex är deltagare i tv-serie ”Mästersångarna” och konserten i Vasa stadshus där också Monica Groop och Gustav Djupsjöbacka uppträdde. I Vasabladet beskriver Anna-Maria Nordman konserten som ”en stilig tillställning”. Frida Jansson sjöng bland annat Thure Rangströms ”Pan”. Enligt recensenten stod det klart att ”sångerskan verkligen såg det hon sjöng om”. ”Imponerande inlevelse!”, konstaterar hon. Frida Jansson medverkade också i ett par duetter.Skrivarkurs
på Bärö

i Kumlinge skall det bli med Ålands litteraturförening den 14 till 16 september. Kursledare är Kiki Alberius-Forsman. Fortfarande finns några få platser kvar. Den som vill komma med bör ringa och meddela om detta före tisdagen den 21 augusti på telefon 15 234 eller 040 724 24 90. Det går också att e-posta till rigmor@aland.net.Organisten
Markus Malmgren

framför själv sina transkriptioner av Lars Karlssons verk Ludus latrunculorum i den musikaliska triptyk på Valdemar Nymans texter som framförs vid konsert i St Görans kyrka på fredag kl.22.30. På grund av ett förbiseende noterades detta inte i Nyans artikel om evenemangen under kulturnatten i gårdagens tidning. Övriga medverkande är Annika Sjölund, Therese Karlsson, Ulvens döttrar, Katarina Gäddnäs, Benita Laanti-Helander och Lillemor Grüssner.Den finlands-
svenska bok-
katalogen utkommer för tjugoandra gången i höst. Katalogen presenterar årets finlandssvenska bokutgivning och vill på så vis bidra till att böcker och läsare lättare hittar varandra.
Alla slags förlag och utgivare som publicerar nya finlandssvenska böcker under år 2007 kan medverka: små och större förlag, enskilda utgivare, föreningar, organisationer och institutioner, skolor m.m. Man kan boka notis- och annonsutrymme av varierande storlek och kostnad. Även böcker från 2006 som inte hann med i fjolårets katalog tas med.
Anmälan till Bokkatalogen måste göras senast måndagen den 20 augusti. Närmare upplysningar samt anmälningsformulär fås av redaktör Maria Sandin, tfn 06-312 8426 eller 040-8471794, e-post: red@bokkatalogen.fi. Information och formulär finns även på nätet: www.bokkatalogen.fi.