DELA

kulturnotiserSlutsålt på
Östersjö-
konserten blev det på måndagen. Edgar Öberg på Östersjöfonden meddelar att man vid sålda 1.800 biljetter måste dra streck. Dels handlar det om transportkapaciteten och dels om utrymmet på själva arenan vid Anders udde.
– Tusen personer får plats på läktaren och 800 skall vi placera på stolar nere på planen.
Ingen privat biltrafik till konserten är tillåten. Priset för busstransporten ingår i biljettpriset och för att transportera de 1.800 konsertbesökarna anlitar man all den åländska busskapacitet som vid tidpunkten är tillgänglig. Det handlar om ett tjugotal bussar.
– Bussarna kommer att transportera folk i två omgångar och vi beräknar att de första busarna startar klockan 18. När de avlämnat sina passagerare går de tillbaka och hämtar nästa omgång. På tillbakavägen efter konserten upprepas samma procedur.
Bussarna startar från parkeringen öster om Hotell Arkipelag.
Med paus för förfriskningar beräknas konsertprogrammet pågå från 19.30 till 22-tiden
Inkomsterna från konserten, som mönstrar det bästa Åland har inom sång- och musik, stöder Östersjöfondens miljöarbete.En minimusikal
bjuds det på
under årets bilfria dag och skördefest i Mariehamn den 22 september. Temat är trafik och miljöförstöring. Catherine Frisk Grönberg och Julia Westerberg ansvarar för programmet där barnteaterskolans och musikinstitutets elever medverkar. Kulturnämnden i Mariehamn har beviljat föreställningen ett bidrag om 1.100 euroSixten Jansson
skall ställa ut

på Galleri Skarpans mellan den 28 augusti och 25 september. Utställningen omfattar oljemålningar och akvareller. Kulturnämnden i Mariehamn har beviljat Jansson ett bidrag om 976 euro för att täcka utställningsavgiften.Konserterna
i Finströms kyrka med Projektkören den 15 augusti inbringade sammanlagt 3.200 euro för Ålands barnfond, meddelar initiativtagaren och dirigenten Guy Karlsson.Årets kulturnatt
lockade en stor publik till Ålands museum och Ålands konstmuseum, 1.925 personer, vilket är en ökning från året innan, meddelar Annika Dahlblom, chef för utställningsenheten. Utställningen om Ålandsdagarna i Helsingfors samt returmaterialkonsttävlingens stolar finns utställda hela veckan, fram till söndag 26 augusti.