DELA

kulturnotiserPernilla Wester
gästar Åland
med föreställningen ”Sånger från en hemlig trädgård” som beskrivs som”en liten musikalisk show med små humoristiska infall här och där.”
Det handlar om nyskriva sånger av Agnes Borg och med sig har Pernilla Wester ett fyrmannaband och en kör.
Föreställningar ges på restaurang Pommern den 28 och 29 september, båda kvällarna med start kl. 20.”Signmark”, den
döva rapartisten
Marko Vuoriheimo från Helsingfors, som väckt stort intresse hos både hörande och döva runt om i världen är på väg till Åland nästa år. ”Signmark” som intervjuades stort i måndagens Hbl turnerar i år i Japan, Spanien, Norge, Ungern, Sverige. Till Åland kommer han för att uppträda på Torget i Mariehamn under Dövas riksomfattande Kulturdagar som arrangeras här den 15-18 maj. Det meddelar Lycke Pörtfors på landskapets kulturbyrå som sitter med i den arbetsgrupp som förbereder festivalen.
Enligt Heidi Koivisto, kulturproducent på Finlands dövas förbund är målsättningen att göra Åland till en teckenspråksö för fyra dagar i maj. Evenemanget ordnas för 25 gången, och första gången på Åland. Värdar är: Finlandssvenska teckenspråkiga rf /Ålands teckenspråkiga, med Ålands landskapsregering som samarbetspartner.Första september öppnades dagarnas hemsidor på internet under adressen: www.kultur2008aland.fi.Utbildningen
i kulturproduktion

som Nordens institut på Åland och Öppna högskolan inledde på våren får nu sin fortsättning. Föreläsningarna är liksom under vårterminen öppna för allmänheten.
Utbildningen riktar sig främst till yrkesverksamma konstnärer, producenter inom konst- och kulturområdet samt ideellt arbetande personer med behov av kompetenshöjande åtgärder. Ett 20-tal fasta kursdeltagare deltar i utbildningen och jobbar mellan föreläsningarna gruppvis med olika utställningsprojekt som skall presenteras vid utbildningens slut.
Höstterminens utbildning har följande rubriker: Interaktiva utställningar – barn och unga, Transporter – tull, formalia, försäkringar, Juridik – avtalsrätt, upphovsrätt, Marknadsföring och kommunikation – det senaste inom e-postmarknadsföring, samt Att presentera ett utställningsprojekt, Att utvärdera och slutredovisa en produktion.
Mer information finns på www.nipa.ax.