DELA

KulturnotiserÅrets Ars Fennica-
kandidater ställs
just nu ut på Amos Anderssons konstmuseum i Helsingfors. Utställningen med de fem Ars Fennica-kandidaterna pågår fram till mitten av november, skriver SPT-FNB.
Det är Maria Duncker, Tea Mäkipää och Seppo Renvall, från Finland, samt lettiskan Katrina Neiburga och esten Mark Raidpere som tävlar om Finlands största pris inom bildkonsten, ett pris på 34.000 euro.
Kandidaterna är födda på 1960- och 1970-talen, men de har redan skaffat sig anseende. Det de ställer ut är i huvudsak installationer och videokonst.
Vem som får priset avgörs av den kinesiskfödda kuratorn och kritikern Hou Hanru.”Spår” heter en
utställning som

Åbo konstgrafikerstuderade håller i Åbo konstmuseum för att celebrera sin 75-åriga tillvaro. Utställningen berättar om det arv och den inspiration som Åbo konstmuseum under årens lopp har erbjudit den lokala konstnärskåren.
Utställningen reflekterar konstgrafikens ställning i dagens samhälle. Vid sidan om de mer traditionella teknikerna använder konstnärerna nya metoder för att avbilda ”spår”. Konstnärerna Annika Dahlsten, Matti Helenius, Hannu Hämäläinen, Sirkku Ketola, Markus Lampinen, Juha Joro, Heli Kurun-saari, Teija Lehto, Laura Miettinen, Marita Mikkonen, Marjatta Nuoreva och Nea Silavuori är representerade på utställningen.Finska kriget
och slutet på

den tid då Sverige och Finland var samma stat är tema för den stora utställning som öppnas på Nationalmuseum i Helsingfors på torsdag, den 9 oktober. I utställningen finns över 500 föremål, av vilka en del aldrig tidigare förevisats. Här ingår också föremål, som sällan visats, från bland annat svenska kungens privata samling, Eremitaget och Tsarskoje Selo i Ryssland samt från flera privatpersoner.
Utställningen fokuserar inte enbart på krigshändelserna. Krigets bakgrund och följder intar en central ställning: Finland som en del av det svenska riket, Napoleons maktsträvanden, som ledde till det sista kriget som utkämpades mellan Sverige och Ryssland, de förändringar som separationen medförde såväl i Finland som i Sverige. Utställningen lyfter också fram minnet av kriget och de deltagande krigsveteranernas öden.
Som utställningens beskyddare verkar republikens president Tarja Halonen och kung Carl XVI Gustaf.