DELA

kulturnotiserCantilenakören
gör en körresa
till Bornholm och den körfestival som hålls där i maj. Det berättar Louise Brunnsberg som återvaldes som ordförande när styrelsen höll årets första möte och konstituerades sig. Douglas Lindén är vice ordförande, Kristina Hamnström, sekreterare och Lili-Ann Sundström, kassör.
Cantilenakören håller vårens första övning i kväll, onsdag, kl. 19 i Källbo skola i Godby.Musiklek,
klapp och klang,
för barn i åldern 3 till 6 år tillsammans med vuxen ordnas i Mariehamns församling. Ett fint tillfälle också för till exempel mor- och farföräldrar att umgås med sina barnbarn, menar ledaren Lena Svartström.
– Vi leker, sjunger och spelar tillsammans. Rörelselekar varvas med mera stillsam sång.
För tillfället finns det gott om plats. Ingen förhandsanmälan krävs, det är bara att dyka upp torsdagar kl 17.45 i S:t Mårtensgården i Strandnäs. Verksamheten är gratis.Kaj-Gustav Sandholm
efterträder Rainer Juslin
som medlem i direktionen för Ålands musikinstitut. Juslin avgår eftersom han inte kan sitta i direktionen sedan han blev avdelningschef på utbildningsavdelningen. Sandholm tar hans plats för återstoden av mandatperioden. oLandskapsregeringen
betalar nu ut de
75.000 euro som togs in i första tilläggsbudgeten 2008 för Jonas Wiléns vattenkonstverk intill torget i Mariehamn. Landskapet lovade stå för hälften av de beräknade kostnaderna. Stadens andel blir något högre eftersom slutpriset överskred det budgeterade. Beslutet fattades av vice lantrådet Britt Lundberg på enskild föredragning.Katarina Ögård
ställer just nu ut
på Galleri Ulaani i Helsingfors. Katarina Ögård är född i Kotka där hon numera, som pensionär, är bosatt. Katarina kom till Åland 1960 då deras far fick jobb här. Hennes syster Hannele Ögård-Forsman är fortfarande bosatt på Åland och i somras höll de två systrarna en gemensam utställning på Galleri Skarpans. Katarina Ögård höll en separatutställning på Skarpans år 2001 och hon är fortfarande medlem i Ålands konstförening.
I utställningen i Helsingfors visar Katarina Ögård bland annat collage och arbeten i blandteknik med akryl.
Utställningen pågår mellan den 14 och 31 januari.