DELA

Film på FN-dagen

På FN-dagen måndagen den 24 oktober samarbetar Mariehamns församling och Mångkulturella föreningen kring en filmkväll. Filmen som ska visas heter ”My name is Khan”. Filmen handlar om en muslimsk autistisk man från Indien som bosätter sig i USA. Filmens budskap är att alla människor är lika mycket värda och det finns goda och onda människor bland såväl troende som icketroende.
Filmen visas med anledning av den ekumeniska Ansvarsveckan som firas sedan 1978 för att lyfta fram vårt ansvar för fattiga, för samhället och vår livsstil. Årets tema är ”Religionsfrihet: Tänk själv – tro fritt”. Filmen visas kl 18.30 i St Görans församlingshem. Kvällen avslutas med teservering med möjlighet att kring borden diskutera filmen. Tillställningen är kostnadsfri. qMat-tema
på Brändö
Biblioteks- och kulturnämnden på Brändö arrangerar en dag i matens och matlitteraturens tecken lördagen den 19 november. Temat för dagen är ”Vad har du på tungan?”.
Diskussionsledare är Leo Löthman. Under dagen talar Charlotta Boucht under rubriken ”Matkonst då och nu”, Yrsa Lindqvist om ”Våra ändrade matvanor”, Eva Swedenmark och Annica Wennström om ”Mat som lust och last i litteraturen”. Michael Björklund talar om kokböcker och bjuder på en smakbit.
På kvällen hålls en gemensam middag med musikunderhållning.
Anmälningar tas emot av Brändö kommunbibliotek på telefon 56 216 eller e-post brandobibliotek@brando.ax fram till 11 november. qEn språkbank för
finlandssvenska har öppnats

Den finlandssvenska textsamlingen är placerad i Språkbanken vid Göteborgs universitet som en del av Korp-samlingarna. Korp är ett konkordansverktyg för textsamlingar och en ny version (1.0) har nu släppts. Verktyget, som är utvecklat av Språkbanken vid Göteborgs universitet, finns tillgängligt via spraakbanken.gu.se I nuläget finns omkring 30 miljoner ord i den finlandssvenska språkbanken.
– Språkbanken är en framtidsinvestering som kommer att tjäna forskningen i (finlands)svenska både inom och utanför Finland. Den förser författarna i projektet Svenskan i Finland – i dag och i går med ett omfattande och gediget underlag för beskrivningarna av finlandssvenska i skrift och finlandssvenska ur ett historiskt perspektiv. Ännu viktigare är att ge forskare, språkvårdare och andra intresserade tillgång till finlandssvenska texter för framtida studier av olika slag. Materialet ligger fritt tillgängligt för den som är intresserad. En samling finlandssvenska texter finns redan i Korp och flera tillkommer hela tiden, säger man i pressmeddelandet.
Arbetet med den finlandssvenska språkbanken pågår i tre år (2011–2013). Det är ett samarbetsprojekt mellan Svenska litteratursällskapet, Forskningscentralen för de inhemska språken och Göteborgs universitet. Målet är att få till stånd en textsamling med minst 70 miljoner ord ur texter skrivna på svenska i Finland. Såväl moderna som historiska texter från olika genrer ska ingå i banken.
Det finlandssvenska materialet består för tillfället av material ur Astra Nova, Källan, Nya Argus, Meddelanden från Åbo Akademi, Svenskbygden, Hufvudstadsbladet, Jakobstads Tidning, Vasabladet och av litteratur utgiven av Söderströms förlag och av Svenska litteratursällskapets förlag. q