DELA

De ska planera stadsvandring

Inför Mariehamns 150-års jubileum har kulturnämnden fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man ska kunna konkretisera och förverkliga en stadsvandring som levandegör stadens historia. Stadsvandringen ska bland annat innehålla skådespelare och musiker som fungerar som guider.
– Kulturnämnden har utsett en arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta vidare med frågan, säger kultursekreterare Mervi Appel.
Arbetsgruppen består av Tom Eckerman och Mervi Appel från förvaltningen och Jerker Örjans, Krister Norrgrann och Robert Liewendahl från kulturnämnden.Paviljong för
modellstaden

Stadens kulturnämnd vill att modellstaden av Mariehamn i framtiden placeras i en paviljong mellan Stadsbiblioteket och Alandia kultur och kongress.
– Nämnden föreslår att plats reserveras mellan biblioteket och kulturhuset och ärendet skickas som brådskande till stadsstyrelsen, säger kultursekreterare Mervi Appel.
Nämnden föreslår också att medel för investeringen tas upp i budgeten för 2010-2012 så att den kompletta modellen kan invigas under jubileumsåret 2011.Bidrag till konsert
och utställning

Kulturnämnden i Mariehamn har beviljat 400 euro i bidrag var till Mariehamnskvartetten och konstnären Nanna Sjöström.
Mariehamnskvartetten ska i samarbete med Runebergskören från Borgå arrangera en konsert i Alandica kultur och kongress den 3 oktober. Syftet med konserten är att uppmärksamma märkesåret 1808-09. Föreningen ansökte om ett bidrag på 1000 euro från nämnden.
Nanna Sjöström ska ordna en utställning med arbetsnamnet ”Energi” i Galleri Skarpans i oktober. Utställningen består av grafik i storformat samt en serie experimentella akvareller på ritfilm. Sjöström ansökte om ett bidrag på 2000 euro.Välbesökt skärgårds-
jazzturné

Turnén med Johan Arrias Jazz i den åländska skärgården fick ett bra utfall. Jazzbandet genomförde turnén i skärgården och spelade på Lappo, Föglö och Kökar den 3-5 augusti. Sammanlagt drygt 200 människor såg och hörde jazzbandet. Arrangörsgruppen skärgårdsjazz hoppas kunna återkomma med samma band nästa år igen. Turnén kunde genomföras tack vare bidrag från Svenska kulturfonden, lokala arrangörer och Ålands landskapsregerings projekt Kultur i skärgården.