DELA

Bildkonstnärerna Rita Jokiranta ochViel Bjerkeset Andersen (från Norge) hade i helgen vernissage på en tvådelad utställning, After Vertigo i konsthallen i Kulturens hus i Luleå i Sverige.
– Video- och ljudinstallationer står i fokus och de kompletteras med foto, objekt och mindre videoverk, skriver konsthallen i sin presentation.
– Bjerkeset Andersen och Jokiranta ställer frågor om relationen mellan (mar)drömmen och verkligheten, de rör sig i det tunna skiktet mellan varat och icke-varat och undersöker skörheten i de flyktiga gränserna av existensen. De försöker visa hur det känns att tappa fästet, hur lätt allt kan falla sönder eller hur rädslan eller tomheten kan ta över, heter det också.
Jokirantas verk består bland annat. av en tvådelad videoprojektion samt sex videor som visas i monitorer och bildar en helhet som liknar på en film där scenerna kan ses parallellt.Oratoriekören
framför Faurés
Requiem i Jomala kyrka på lördag, den 20 november kl. 19. Det har gått tolv år sedan kören senast framförde verket.
Den franske kompositören och organisten Gabriel Fauré, 1845–1924, vann som tjugoåring första pris i en kompositonstävling och lördagens konsert inleds just med detta verk.
– Fauré komponerade sitt Requiem år 1887, men sin nuvarande form fick verket först 1890. Detta requiem skiljer sig främst från andra kompositioner till samma text genom sin innerlighet trots sina harmoniska överraskningar, säger körens dirigent Kaj-Gustav Sandholm.
Verket framförs ofta världen över och är skrivet för kör, två solister och orkester. Oratoriekörens framförande denna gång blir med orgel som spelas av körens ”guffar” från Stockholm, Gunnar Julin. I konsertprogrammet ingår också några solosånger av Fauré. Solister är åländska Elina Granlund, sopran, och barytonpartiet sjungs av hennes studiekamrat i Musikhögskolan i Stockholm, Jens Persson.