DELA

Barnlitteratur lyfts fram på åländsk bokmässa

Den 8 november är det dags för bokmässa i Alandica. Det är 16:e gången den arrangeras. Mässan följer tidigare känt mönster: dels försäljning, dels presentation av böcker och författare på författarscenen.
En speciell satsning på årets mässa är barnlitteratur och den delen leds av Elspeth Randelin. Där ingår att barnbibliotekarien Per Gustavsson från småländska Ljungby kommer till mässan och berättar om sagor och barns läsning.
En annan nyhet är att Julius Sundbloms minnesstiftelse presenterar en läroplattform i form av en ny hemsida.
I vanliga fall brukar 30-40 deltagare ställa upp årligen och mässan brukar besökas av 700-1 000 besökare.
Mässan arrangeras av en arbetsgrupp bestående av Ben Johans, Catrin Johans och Gunnar Johansson. Ett detaljerat program för mässan är inte ännu färdigställt, utan presenteras senare.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!