DELA

Var finns heltäckande info om pandemin?

Åland är fantastiskt även i coronatider, men;

Jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för covidpandemin på Åland.

Jag har skrivit till ÅHS och bett att de på sin hemsida ska informera om det aktuella läget för pandemin på Åland. Råder det samhällssmitta eller inte, vad gäller.

Rapporteringen i media är snabb och heltäckande men ändrar från dag till dag och kan missuppfattas om man läser t.ex. torsdagens tidning.

Det är därför angeläget att det ska finnas en plats med den senaste informationen, varför inte på ÅHS hemsida som berättar om nuläget och vad som gäller.

Vårt lantråd och särskilt vår landskapsläkare har skött informationen om pandemin på ett utomordentligt och pedagogiskt sätt. Även ÅHS-chefen är en kompetent informatör.

Ingen av dessa kan belastas för att den finska regeringen kör över självstyrelsen och att Åland hanteras som om självstyrelsen inte fanns.

Så nu undrar jag, var finns den senaste offentliga, heltäckande informationen om pandemin?

Tack alla inblandade för mycket bra arbete så här långt!

ROLF GRANLUND