DELA

Tehy stöder skrivelsen om lönesättningen

Med anledning av artikeln i tidningen 31 mars gällande lönesättningen av hälsovårdare och barnmorskor, vill vi förtroendemän på ÅHS bemöta denna, eftersom där framgår att det inte upplevs någon uppbackning av facket. Vi stöder deras skrivelse och tycker att det är viktigt att frågan lyfts men vi håller inte med om att Tehy inte gör något för sina medlemmar gällande lönesättningen. Tehy kan ha åsikter och vill påverka lönen för våra medlemmar men det är arbetsgivarens sak att lönesätta. Hösten 2014 gick vi ut i strejk och fick igenom en arbetsvärdering som resulterade i höjda minimigrundlöner för så gott som all vårdpersonal. Även innan arbetsvärderingen låg lönenivån i stort sätt på samma nivå för sjukskötare, barnmorskor och hälsovårdare med några små individuella skillnader åt båda håll. Uppfattningen att lönen var högre för barnmorskor och hälsovårdare innan arbetsvärderingen stämmer därmed inte.

 

Vi är förundrade över att arbetsgivaren nekar högre grundlön med hänvisning till gällande kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet ”ÅHS anställningsvillkor” finns det en skala för lönesättning som ger arbetsgivaren möjlighet att ge en grundlön upp till 3 291,96 euro/månad för högskoleutbildad vårdpersonal. I det nämnda avtalet finns även paragraf 4 som bestämmer hur löneskalan tillämpas för en ändamålsenlig lönesättning. I paragrafen finns sex olika kriterier som arbetsgivaren ska iaktta vid lönesättningen och där finns som exempel kriterier som” klart lämpligare utbildning” och ”med fördjupade kunskaper i uppgiften i fråga”. Denna paragraf borde användas som stöd och tillämpas vid lönesättning av all vårdpersonal. Hälsovårdare och barnmorskor uppfyller väl dessa kriterier om en” klart lämpligare utbildning” och ”med fördjupade kunskaper i uppgiften i fråga”.

Vi är nöjda över att vi har fått till stånd en höjning av minimigrundlönerna men mycket arbete kvarstår i löneutvecklingsprogrammet som påbörjades 2019 men som har stått stilla en längre tid på grund av orsaker som Tehy inte kan påverka.

PIRJO ÅKERBLOM

TEHYS HUVUDFÖRTROENDEMAN VID ÅHS

KATINKA HOLMSTRÖM

TEHYS FÖRTROENDEMAN VID ÅHS

ERICA NORELL-ERIKSSON

TEHYS FÖRTROENDEMAN VID ÅHS

ÅSA LARSSON

TEHYS FÖRTROENDEMAN VID ÅHS