DELA

Ordning och säkerhet inom självstyrelsen

Polislagen (2013:87) togs fram som en fulltextlag under min politiska ledning och med Camilla Gunell (S) som lantråd.

Det fanns ett visst motstånd från poliskåren. De tyckte att det var svårt att hålla reda på om den alltid var uppdaterad, vilket naturligtvis är en berättigad fråga.

Vi har tjänstemän inom förvaltningen vars uppgifter bland annat är att hålla sig ajour med de ändringar som görs i Finlands polislag och vilka blir direkt gällande på Åland.

Vid ett möte med polisstyrelsen i Finland gavs även löfte om att förändringar görs i samarbete med oss så att vi håller samma steg vad beträffar ändringar i lag.

Vi gjorde flera större förändringar i den åländska polislagen till exempel polisstyrelsen blev i lag reglerad. Vi hade även många och långa debatter om utseendet på bilarna. Danne Sundman ledde den gruppen.

Allt för att få en åländsk profil på vår polis.

Alla autonomier med självaktning vill bestämma över sin poliskår. Det är däremot inte alla autonomier förunnat. Till vår åländska behörighet hör ”ordning och säkerhet”. Det är något vi ska vara stolta över och värna om. Det är ett rättsområde och en indikation på en autonomis självbestämmande.

Många utländska gäster från andra självstyrda områden ser avundsjukt på det.

Jag har nu noterat att den centerledda regeringen med stöd av såväl Moderater, Obundna, som Ålands framtid frångår fulltextlag på ett rättsområde vi själva har behörighet inom och föreslår en blankettlag i sin helhet för den åländska polisen.

För mig är det en viktig signal regeringen nu ger.

Liberaler och Socialdemokrater kommer naturligtvis att stöda en blankettlag eftersom de förfäktat en sådan trots att Socialdemokraterna 2013 stödde min ambition om en fulltextlag. Jag vill uttrycka min förvåning över att en regering vilken jag hoppats på att skulle hålla självstyrelsens anda och mening högt och värna om våra behörigheter föreslår något som en blankettlag för en så viktig del av vår självstyrelse.

I ljuset av att vi nu börjar planera 100 år av självstyrelse blir det än mer anmärkningsvärt att vi samtidigt lämnar bort ett av våra viktiga rättsområden.

GUN-MARI LINDHOLM