DELA

När ska gipsbehandlingar införas på Åland?

Många är bekymrade om Östersjöns kondition och framtid! Jag har fått många frågor angående gipsspärr. Tack!

Så här är det:

I Finland har genomförts omfattade pilotprojekt sedan 2016 med gipsbehandling av åkrar i syftet att minska fosforläckage. Gipsbehandlingen har visat sig vara fenomenalt effektiv. Gipsen minskade både partikelfosfor och upplöst fosfor, vilket algerna kan utnyttja direkt. Gipsen pulveriseras och lämpar sig på stora åkerarealer och speciellt på leråkrar.

Behandlingen tar ej åkrarna bort från produktion och stör ej övriga verksamheter i jordbruket. Gipsen kan användas också på andra sätt, exempelvis att fylla grävda extra diken längs skyddszonen mot vattendiken och vattendragen.

 

Gips bildas som restprodukt i konstgödselindustrin, från apatitmineral i gruvan till fosforsyra. Gipsen är kalciumsulfat, innehållande kalcium och svavel samt små rester av fosfor. Den är fri från tungmetaller. Konstgödselfabrik Yara (f.d. Kemira) producerar enorma mängder gips, 1,6 miljoner ton per år. Det har samlats 50 miljoner ton sedan 1969 och bildar idag en 190 meter hög gipsberg vid fabriken i Siilinjärvi, Norra Savolax. Mängden räcker till åtgärder för hela Skärgårdshavet! Därifrån transporteras nu gips med fartyg genom sjöarna och Saime-kanal till Egentliga Finland.

Transporten är möjligast klimatsmart, ett fartyg lastar över 2000 ton gips motsvarande 50 lastbil. Framme i Egentliga Finland distribueras gipsen till de över femtio jordbruken, vilka är med i arrangemanget.

 

Finlands regering har i april beslutat om Skärgårdshavsprojekt, vilket siktar att minska jordbrukets fosforbelastning så att Skärgårdshavet stryks från Helcoms lista senast 2027. Jordbruket vid Skärgårdshavet är Finlands enda objekt i Helcoms lista.

Gipsbehandlingen ändrar snabbt det grumliga vattnet till klarare, men är egentligen en snabb första hjälp, som måste måste kompletteras med andra restaureringsmetoder. Det finns mycket fosfor kvar i åkrarna av förra tidernas övergödslingen.

Jordbrukarna bär inte ensamt skulden, rådgivningen och handeln rekommenderade mera fosforgödsel som växterna behövde och kunde ta opp. Nu behövs det gemensamma tag för att lösa problemen och hela Östersjön! Vem/vilka kunde organisera gipsbehandlingen på åkrarna på Åland?

RAULI LEHTINEN (HI)