DELA

Missvisande för Kökar

Nya Ålands kartläggning av tomter i tisdagens tidning blev helt missvisande för Kökars del. Den person som gett uppgifterna till Nya Åland har inte brytt sig om att verkligen visa de rätta förhållandena i kommunen för de som är intresserade att flytta till Kökar.

1. Hur många planerade bostadstomter finns i kommunen?
Enligt tidningen finns inga planerade bostadsområden men seriösa planer finns på flera större och mindre bostadsprojekt.
-Rysskläppen som för närvarande arkitektplaneras för aktielägenheter .
-Björnsnäs som till och med i Åländska mått mätt är en mycket stor satsning på bl a fast boende.
-Ab Horsklint planerar bygga radhus
-Dessutom finns två färdiga tomter till försäljning mitt i Karlby

6. Vad lockar man boende till kommunens tomter med?
-Ett glatt gäng i inflyttningsteamet tar emot och hjälper nyinflyttade med information och ofta praktisk hjälp från att första kontakten tas tills de har bostad på Kökar.
-Fibernätet är redan till hälften utbyggt och ger möjligheter för distansarbeten och nättjänster att utvecklas.
-Näringslivet har inte sedan jag flyttade till Kökar i mitten av 80-talet varit så sprudlande och berett att samverka för ett starkt samhälle. Det ger arbetsplatser både sommar och vinter. Ett fint klimat för företagande samt nystartande av företag.
-Kommunens service är fantastiskt utbyggd under de senaste 15-20 åren. Suverän service ges inom alla områden, allt från nyfödda till de som är i livets slutskede. Kommunen behöver och söker arbetsfolk titt som tätt. Just nu är ungdomsledartjänsten ledig.
-ett rikt kultur- och föreningsliv välkomnar alla att delta i olika begivenheter.
-det finns gott om plats för nya företag, Kökar är i behov av entreprenörer och välkomnar och hjälper företagare som vill flytta hit genom Kökar företagarförening r.f.
Gunnar Sundström
Företagare på Kökar