DELA

Ministrar ska inte driva privata intressen

Är man minister i Ålands landskapsregering skall man vara införstådd med att man representerar alla ålänningar, även dom vars åsikter man inte omfattar.

Man skall inte stå och ”skrapa med foten” gentemot finländska myndigheter, inte heller ”stampa i backen” så att bergen rämnar. Man måste vara diplomat ut i fingerspetsarna och klara av att lotsa sig fram till kloka beslut, även om man själv har en annan uppfattning om tingens ordning. Just för att man är minister i en regering vars uppgift är att värna om alla ålänningars rätt att få en rättslig prövning av beslut som de ifrågasätter och inte omfattar.

Om vicelantrådets uppfattning stämmer, att ålänningar inte kan vända sig till JO (Justitieombudsmannen) med besvär över landskapsregeringsbeslut, så betyder det i förlängningen att landskapsregeringen består av en högre makt, vars beslut inte kan överklagas. Så har man det i diktaturer också. Men så länge som vi lever i en demokrati, bör man kunna besvära sig över olika myndighetsbeslut. Detta enligt grundlagen. Om man anser att Ålands landskapsregering står över grundlagen, bör detta klart och tydligt framgå i självstyrelselagen.

Jag ställer mig också frågande till hur en så här för hela Ålands befolkning viktig ståndpunkt kunde fattas av en enskild minister, utan att lantrådet var informerad om hur beslutet skulle bli.

RUNA LISA JANSSON