DELA

Inte för avsikt att korta ner läsåret

Rainer Juslin , nuvarande lagtingsledamot och tidigare avdelningschef vid Ålands landskapsregering föreslår 15.4.2020 i en insändare i Nya Åland att landskapsregeringen med stöd av sin lagstiftning ska överväga att korta ner och avsluta pågående läsår i medlet av maj. Han motiverar sitt förslag med att merparten av lärandemålen har uppnåtts.

Under pågående undantagsförhållande är skolornas lokaler stängda till 13.5. Undervisningen sker i huvudsak i form av distansundervisning. Landskapsregeringen har i sina rekommendationer till skolorna lyft fram både nödvändigheten i att lärarna håller en daglig kontakt med elever och studerande i lärandesituationen och elevvårdens viktiga roll som stödande part. Skolorna och lärarna gör det bästa av undervisningssituationen utifrån rådande förutsättningar.

Distansundervisning är utmanande för alla parter, inte bara för barnen och vårdnadshavarna utan också för skolan och lärarna.

Trots utmaningarna, har landskapsregeringen inte för avsikt att korta ner pågående läsår i medlet av maj.

ANNIKA HAMBRUDD

UTBILDNINGSMINISTER