DELA

Inget steg tillbaka – (s) har varit tydliga

De övriga partierna har enligt Ålandstidningens referat (9.3) blivit ”chockade” över någon slags förändrad socialdemokratisk åsikt i fråga om ett övertagande av beskattningen. ”Skrällen” i lagtingsdebatten var tydligen att (s) ordförande Camilla Gunell framförde de ståndpunkter i frågan som Socialdemokraternas medlemmar kom fram till på (s)-kongressen 24 oktober i fjol. Före den hade dåvarande ordföranden Barbro Sundback presenterat sitt program ”Egna pengar i börsen” och medlemmarna hade haft möjlighet att sätta sig in förslaget. Efter kongressen presenterade Barbro sitt program på en partiledardebatt 3 november. Då delades också förslaget och (s) resolution om hur partiet ser på den här frågan ut till alla som var intresserade – många av dem var från andra partier. Resolutionen finns att läsa, liksom hela programmet för ekonomisk förnyelse, på www.socialdemokraterna.ax.

Att detta skulle komma som en chock nu är märkligt. Socialdemokraterna har varit tydliga i frågan och grundligt problematiserat vilka frågor som är nödvändiga att få svar på: Hur skall Åland, om det ekonomiska systemet förnyas, klara av en lågkonjunktur på egen hand? Vilka möjligheter har Åland att styra den lokala social- och miljöpolitiken och näringspolitiken om vi övertar beskattningen? Vad är nettokostnaden för den statliga verksamheten på Åland samt statliga subventioner till näringslivet? Detta var frågeställningar som alla berördes på (s)-kongressen.

Om nu de övriga åländska partierna har svar på dessa frågor, ge de tveksamma ålänningarna dem då!
Jag anser också att det är viktigt att partierna tydligt berättar vilken skattepolitik de skall föra vid en eventuell förnyelse av det ekonomiska systemet.
Något ”steg tillbaka” har inte socialdemokraterna tagit. Vi går framåt, väl förvissade om att kloka och demokratiskt underbyggda ståndpunkter med stöd hos befolkningen är viktiga i sådana här stora framtidsfrågor.
Anders Hallbäck
Partisekreterare
Ålands Socialdemokrater