DELA

Havsplanen ska skydda havet, inte expandera mer fiskodling

Havsplanen hade kunnat bli ett riktigt bra instrument för Åland för hur vi ska skydda Östersjön och våra unika skärgårdsmiljöer. Men i händerna på nuvarande landskapsregering och Hållbart Initiativs minister Alfons Röblom ser hela projektet ut att bli ett haveri.

Miljöministern borde aldrig ha gett efter för att havsplanen ska utesluta privatägda vatten. Det går mycket väl att ha en övergripande havsplanering i kombination med privatägda vatten. Så fungerar det ju också på land. Att Hållbart Initiativ släppte greppet för att högerns ideologer såg spöken, var ett stort misstag. Det är uppenbart att miljöministern själv saknar en ideologisk grund att stå på och en egen stark uppfattning kring miljöskydd. Miljöministeriet uppmanar i sitt remissvar att inkludera hela territorialvattnet för att få en bättre helhet.

 

Det är mycket glädjande att läsa att många privatpersoner, föreningar, kommuner, samfälligheter motsätter sig en ökad expansion av fiskodling. Åland har brist på naturskyddsområden, inte tvärtom. Skyddet av unika miljöer är viktigt och många känner en stor oro för tillståndet i havet.

Man måste också ta i beaktande att klimatförändringarna medför en ökad temperatur i havet vilket hotar ekosystemen. De fiskarter och fåglar som finns idag slås ut av skarv och skräpfisk när temperaturen ökar i kombination med ett fortsätt näringsläckage. Om vi inte ska stå inför en ekologisk katastrof i Östersjön med påföljder för livet på Åland, vår attraktionskraft och turism så måste man använda havsplanen för att skydda havet.

Miljöfrågor är politiskt tuffa och det finns inga lätta segrar att vinna. Man måste själv veta vad man vill och orka stå på sig. I det här fallet finns det stöd bland många ålänningar att prioritera havsmiljön framom expansion av nya fiskodlingar i orörd skärgårdsnatur.

CAMILLA GUNELL (S)

NINA FELLMAN (S)

JESSY ECKERMAN (S)

DEN SOCIALDEMOKRATISKA LAGTINGSGRUPPEN

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Havsplanen är inte fastslagen förrän den är fastslagen. 550 enskilda ålänningar och 60 organisationer och myndigheter deltog i andra remissrundan för havsplanen som avslutades den 16 februari. Det visar på ett fantastiskt engagemang. Det engagemanget tänker landskapsregeringen ta vara på.

Det här är första gången Åland skapar en havsplan. Havsplanen har varit två gånger ute på remiss för att få allmänhetens synpunkter. Också det första utkastet till havsplan mötte starka reaktioner. Många vände sig bland annat mot att de privata vattnen ingick i planen.

Nu, efter andra remissrundan, pekar många på vikten av fler markeringar för naturvärden. De olika parametrarna som styr markeringarna utvecklas hela tiden just nu. Det betyder till exempel i klartext att information kring viktig undervattensnatur påverkar markeringar för vattenbruk. På samma sätt påverkar sjöfartsmyndigheternas påpekanden om farleder markeringarna för havsbaserad vindkraft. Och så vidare.

Planen är inte fastslagen förrän landskapsregeringen slagit fast den.

 

Ambitionen är att kartläggningen och informationen i havsplanen ska fungera som ett stöd för att olika verksamheter ska kunna fungera sida vid sida på ett hållbart sätt. Däremot är det rent felaktigt att ge sken av att havsplanen bestämmer var naturskyddsområden, vindkraft och andra verksamheter ska placeras i framtiden. Det bestäms genom lagar, förordningar och andra beslut.

Många ålänningar bär på djup oro för Östersjöns tillstånd. Hållbart initiativ delar den oron till fullo. Därför fortsätter vi jobba hårt för en bra åländsk havsplan. Samtidigt jobbar vi vidare med bland annat ny vattenagstiftning, VA-frågor och viktiga vattenåtgärder.

ALFONS RÖBLOM (HI)

UTVECKLINGSMINISTER