DELA

Håll ut och håll restriktionerna!

Åland befinner sig just nu i ett avgörande läge. Vi har under pandemins första år förskonats från utbredd smitta, men vi är nu i en annorlunda situation med hög smitta som tyvärr också spridit sig till den äldre befolkningen.

Från ÅHS-styrelsens sida vill vi uppmana alla ålänningar att strikt följa de begränsningar som gäller till den 14 mars.

Ålands hälso- och sjukvård kommer att klara av detta, men då måste vi nu alla dra vårt strå till stacken och följa rekommendationerna, så att hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta levereras som normalt och vaccinationerna fortsätta enligt plan.

Det är ändå styrelsens förhoppning att ålänningarna har förståelse för om ÅHS framöver kommer att behöva göra vissa omprioriteringar för att klara kampen mot covid-19.

 

STYRELSEN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

WILLE VALVE ORDFÖRANDEROGER NORDLUND VICEORDFÖRANDEANNA HOLMSTRÖMRUNA-LISA JANSSONCITA NYLUNDERICA SCOTTULF WEMAN