DELA

En stor eloge till Ådas ledning

I ett inlägg i media den 5 mars skildras att landskapsrevisionen är bekymrad över att kostnaden för IT har fördubblats sedan Åda tog över landskapsförvaltningens IT drift.

Lanskapsrevisonens rapport innehåller vissa sakliga argument men lämnar också en del frågetecken. En korrekt utförd revision hänvisar till en erkänd metodik, ett ramverk och en tydlig avgränsning av det reviderade föremålet.

Rapporten blandar projekt med linjearbete i flera olika områden och verksamhetsinriktningar vilket gör att metodiken haltar, föremålet för revisionen är oklar och när jämförelsegrunden inte beskrivits blir slutsatserna svåra att följa. Utvecklingen behöver beskrivas med alternativa kostnader utifrån jämförbara scenarion.

Ådas VD, ledning och personal har utfört ett omfattande arbete att omvandla organisationen till en mer proaktiv tjänsteleverans vilket gör att jag vill ge personalen en stor eloge för väl utfört arbete. Åda har i media tilldelas mycket kritik de inte förtjänar, framför allt får de kritik för saker där de inte ligger bakom orsaken till ett specifikt problem.

De finns mycket att förbättra men LR och Åda har väsentligt utvecklat offentliga Ålands it-processmognad och även genomfört nödvändiga renoveringar av infrastruktur och tillgänglighet av digitala tjänster.

I inlägget från den 5 mars beskrivs att Åda har lagt 3,6 miljoner euro på personalutbildning och processutveckling vilket är felaktigt. Landskapsregeringen har via en samordningsavgift sedan 2018 betalat Åda 440 000 euro per år och det har inte skett utan motkrav. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för bolaget att hantera it-samordningen och landskapsförvaltningens samlade behov på kort och lång sikt.

Målet är att Åda ska bli en proaktiv IT-leverantör till projektslutet december 2020. Projektet har också utvecklat Ådas verksamhetskapacitet, medarbetarskap, ledarskapsfilosofi och kundrelation. Vidare så har Åda arbetat med för verksamheten viktiga leveransprocesser för IT styrning. Samordningsbidraget har således delats ut steg efter steg enligt tydligt definierade milstolpar vilket har förutsatt måluppfyllnad i projektet.

Åland behöver ha förmåga att klara sig själva och ibland under knappa omständigheter, dessutom är tillgången till resurser och kompetens begränsad på Åland vilket kräver mer samordning och samarbete mellan myndigheterna.

Med ett utsatt geografiskt läge behöver Åland i många fall på grund av de krav som ställs framförallt från EU tvungen att bygga samt upprätthålla IT-lösningar med samma komplexitet och funktionalitet som för en renodlad medlemsstat. Detta trots att de volymer som hanteras på Åland är små. Mindre volymer innebär dock inte att utvecklingskostnaderna reduceras i motsvarande grad, samordning blir därför ännu viktigare.

Åda har förberett sin organisation för ett utökat samarbete de senaste åren utan att nämnvärt utökat antalet anställda. Ett gott exempel på vad man får för pengarna är att Åda från och med september kommer att vara ansvariga för drift och support för Ålands nya in- och utalarmeringssystem för räddningstjänst och polis.

Ett ansvar för ett samhällskritiskt system hade inte varit möjligt utan de satsningar som genomförts under landskapets försorg. Det har även beställts en revision av det arbete som genomförts på Åda för att benchmarka den ökning i mognadsgrad som Åda genomfört.

Jag tycker man ska vara försiktig innan man uttalar sig om jämförelser i kostnader för hur det var innan Åda tog över driften från landskapsförvaltningen och hur det blev efter övertagandet.

Föråldrade föreställningar om att teknik kan existera fristående utan samband med människor och utan vår förmåga att samarbete och dela med oss av kunskap leder tanken till en gammal utopi från den tid som IT kallades för ADB och när motsvarigheten till dagens Volvo, T-Forden enbart var svart.

Återigen en stor eloge till Ådas ledning och kompetenta personal som i motvind skapar en organisation som går från ”Good to Great” i syfte att genom volymfördelar minska kostnader och risker för Ålands skattebetalare.

RICHARD BOIJE

SAKKUNNIG KONSULT

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Skribenten arbetar för det företag som i en – av landskapsrevisorn starkt ifrågasatt – upphandling fått uppdraget att tillhandahålla it-samordning åt landskapet. Kostnaden för denna samordning är en del av den summa på 3,6 miljoner som Nyan rapporterat om, och som kritiseras i landskapsrevisionens granskning.

Insändarskribenten kan således sägas tala i egen sak, vilket han enligt gängse debattregler kunde ha varit tydligare med redovisa.

Det är riktigt att bolaget Åda inte själv har lagt 3,6 miljoner euro på personalutbildning, vilket sägs på ett enda ställe i de två artiklarna. Men landskapsregeringens KOSTNAD för detta interna kunskapslyft åt 30 Åda-anställda är dock minst 3,6 miljoner, enligt Nyans rapportering och landskapsrevisor Dan Bergmans granskning.

MICHAEL HANCOCK
NYA ÅLAND