[{"date":"2018-10-17 18:52:02","title":"Ingen strejk p\u00e5 \u00c5land","content":"Den strejk som fackf\u00f6rbundet JHL planerar f\u00f6r den 23 oktober i riket genomf\u00f6rs inte p\u00e5 \u00c5land. Det stod klart efter FOA \u00c5lands m\u00f6te p\u00e5 onsdagskv\u00e4llen.\r\n\r\n\u2013\u2009Vi har s\u00e5 sm\u00e5 f\u00f6rh\u00e5llanden p\u00e5 \u00c5land, s\u00e5 genomslagskraften blir inte s\u00e5 stor, s\u00e4ger Henrik Sj\u00f6blom<\/b> p\u00e5 FOA \u00c5land.\r\n\r\nHan v\u00e4lkomnar dock strejken i riket och att f\u00f6rbunden organiserat sig att markera mot regeringens f\u00f6rslag om att \u00e4ndra upps\u00e4gningslagen.\r\n\r\n\u2013\u2009Det \u00e4r bra att de bek\u00e4mpar de h\u00e4r fruktansv\u00e4rda f\u00f6rslagen, s\u00e4ger Henrik Sj\u00f6blom.\r\n\r\n(Illustrationen \u00e4r fr\u00e5n hemsidan f\u00f6r JHL i riket)","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2595349-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-17 16:41:41","title":"Marken vid Algots varv nu sanerad","content":"\u00c5MHM har godk\u00e4nt Algots varv ab:s sanering av marken vid varvet p\u00e5 Klinten i Mariehamn.\r\n\r\n\u2013\u20092010 l\u00e4mnade de in en saneringsplan f\u00f6r mark och vatten och fick milj\u00f6tillst\u00e5nd f\u00f6r det, ber\u00e4ttar Ann-Sofi Wikingson<\/b>, tillf\u00e4llig milj\u00f6skyddsinspekt\u00f6r vid \u00c5MHM.\r\n\r\n\u00c5MHM har f\u00f6ljt upp att Algots varv f\u00f6rt bort jordmassor och avfall och st\u00e4dat upp.\r\n\r\n\u2013\u2009Det \u00e4r nu klart p\u00e5 land, s\u00e4ger Ann-Sofi Wikingson.\r\n\r\nVattnet utanf\u00f6r varvet \u00e4r dock inte sanerat, och provtagningar har visat p\u00e5 f\u00f6roreningar i sedimenten.\r\n\r\n\u2013\u2009Vi har p\u00e5 myndigheten kommit fram till det inte finns milj\u00f6m\u00e4ssiga sk\u00e4l att kr\u00e4va att de sanerar sedimenten nu, utan att det f\u00e5r ske i samband med att man kommer ig\u00e5ng med byggnationen p\u00e5 omr\u00e5det. D\u00e5 f\u00e5r de komma in med en ny saneringsplan f\u00f6r vattnet.\r\n\r\n ","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2594660-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-17 14:36:36","title":"Svar p\u00e5 fr\u00e5gor om flyg den h\u00e4r veckan","content":"Air Leap har bett om mer tid f\u00f6r att besvara landskapets fr\u00e5gor om klagom\u00e5l g\u00e4llande s\u00e4kerhetsgenomg\u00e5ngarna ombord p\u00e5 flygen mellan Mariehamn och Stockholm.\r\n\r\nDen h\u00e4r veckan v\u00e4ntas \u00e4ven fr\u00e5gan om Air Leaps certifikat avg\u00f6ras.\r\nPer-Erik Cederkvist<\/b>, landskapets upphandlare av flygtrafiken, pratade i m\u00e5ndags med vd f\u00f6r Air Leap, Magnus Ivarsson<\/b>. Landskapet hade bett att f\u00e5 svar senast den h\u00e4r veckan p\u00e5 onsdag.\r\n\r\n\u2013\u2009Han bad om urs\u00e4kt och bad om att f\u00e5 flytta deadline till fredag. Vi f\u00e5r se om det kommer, s\u00e4ger Per-Erik Cederkvist.\r\n\r\nLandskapet kommunicerar egentligen endast med flygbolaget DAT, som \u00e4r den egentliga avtalsparten, medan Air Leap \u00e4r den som sk\u00f6ter det operativa och marknadsf\u00f6ringen.\r\n\r\nLandskapet har tagit emot flera klagom\u00e5l om en bristf\u00e4llig s\u00e4kerhetsgenomg\u00e5ng p\u00e5 flygen mellan Mariehamn och Stockholm, vilket Nya \u00c5land ber\u00e4ttat om i flera omg\u00e5ngar.\r\n\r\nL\u00e4s mer i onsdagens Nya \u00c5land!<\/b>\r\n\r\n ","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2594620-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-17 12:22:22","title":"Gr\u00f6n flicka f\u00e5r ny f\u00e4rg","content":"Statyn som brukar st\u00e5 utanf\u00f6r Mariebad restaureras.\r\n\r\n\u201dGr\u00f6n flicka med ring\u201d f\u00e5r nya skuggor och rostskydd.\r\n\r\nArmarna och h\u00e4nderna \u00e4r klara, men benen och b\u00e5len \u00e5terst\u00e5r. Rostfl\u00e4ckarna har m\u00e5lats \u00f6ver och v\u00e4ntar p\u00e5 sin r\u00e4tta f\u00e4rg.\r\n\r\nDick H\u00e4ggblom <\/b>arbetar i tv\u00e5 veckor med att ordna upp det som v\u00e4der och vind st\u00e4llt till med sedan 2008 d\u00e5 statyn senast restaurerades.\r\n\r\n\u2013\u2009S\u00e4rskilt fundamentet var v\u00e4ldigt rostigt. Det h\u00e4r \u00e4r en staty som st\u00e5r i ett utsatt l\u00e4ge.\r\n\r\nStatyn, som heter \u201dGr\u00f6n flicka med ring\u201d, k\u00f6ptes in av Mariehamns stad i slutet av 1990-talet. Upphovsmannen \u00e4r Timo Solin, <\/b>fortfarande \u00e4r verksam konstn\u00e4r.\r\n\r\n\u2013\u2009Det kan vara k\u00e4nsligt att m\u00e5la om en annan persons verk, det g\u00e4ller att ta tillvara de sp\u00e5r som finns.\r\n\r\nL\u00e4s mer i onsdagens Nya \u00c5land!<\/b>\r\n\r\n ","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2594190-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-17 10:16:38","title":"Oklart om Fifax f\u00e5r mer vatten","content":"Fifax har sedan mars velat ut\u00f6ka sin dygnsf\u00f6rbrukning av vatten. Men d\u00e5 man tidigare \u00f6verskridit gr\u00e4nsen s\u00e5 var kommunen tveksam och parterna har \u00e4nnu inte n\u00e5tt n\u00e5gon l\u00f6sning.\r\n\r\n\u2013\u2009Det har varit ganska m\u00e5nga v\u00e4ndor, s\u00e4ger kommundirekt\u00f6r Arsim Zekaj.\r\nFifax anv\u00e4nde fem g\u00e5nger mer vatten \u00e4n till\u00e5tet enligt avtalet med kommun f\u00f6rra \u00e5ret. Det fick Ecker\u00f6 att dra \u00f6ronen \u00e5t sig n\u00e4r f\u00f6retaget ans\u00f6kte om att f\u00e5 ut\u00f6ka sin vattenanv\u00e4ndning.\r\n\r\n\u2013\u2009Utifr\u00e5n siffrorna kan man s\u00e4ga, att hade man tagit tre kubik tidigare hade det varit s\u00e4kert okej, men man har tagit mycket mer \u00e4n s\u00e5. Det hamnade nog p\u00e5 6\u2009000 kubik f\u00f6rra \u00e5ret. Det \u00e4r helt andra siffror vi har att g\u00f6ra med. Det blir v\u00e4ldigt sv\u00e5rt f\u00f6r oss att f\u00f6rh\u00e5lla oss till en ny m\u00e4ngd, f\u00f6r att man inte h\u00e5llit sig till de m\u00e4ngder som man avtalat om, sade kommundirekt\u00f6r Arsim Zekaj<\/b> i juli.\r\n\r\nKommunen hade satt in en egen m\u00e4tare f\u00f6r att kontrollera vattenf\u00f6rbrukningen och uppmanade Fifax att installera en egen m\u00e4tning p\u00e5 utg\u00e5ende avloppsvatten senast 31 juli.\r\n

Har man fullf\u00f6ljt?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u2009Det \u00e4r inget som vi kan bekr\u00e4fta just nu. Vi har inte heller kontrollerat om s\u00e5 \u00e4r fallet, s\u00e4ger Zekaj.\r\n\r\nL\u00e4s mer i onsdagens Nya \u00c5land!<\/b>","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2591700-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-17 07:54:10","title":"F\u00f6rare \u00e5kte fast i narkotikakontroll","content":"En bilf\u00f6rare misst\u00e4nks f\u00f6r rattfylleri och straffbart bruk av narkotika efter att polisens narkotikatest gav positivt utslag i en kontroll i g\u00e5r kv\u00e4ll i Mariehamn. F\u00f6raren delgavs k\u00f6rf\u00f6rbud och polisen utreder vidare.\r\n\r\nPolisen meddelar ocks\u00e5 att en person greps efter att ha brutit sig in i en fastighet och v\u00e4grat l\u00e4mna.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2486003-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-17 07:00:37","title":"”Jag vill in i lagtinget och r\u00f6ra om i grytan”","content":"En enh\u00e4llig styrelse har lagt fram Pia Eriksson som f\u00f6rslag till att bli Axel Jonssons eftertr\u00e4dare som ordf\u00f6rande f\u00f6r \u00c5lands Framtid.\r\n\r\nOrdf\u00f6rande utses officiellt vid medlemsm\u00f6tet den 25 oktober.\r\n\u2013\u2009Det k\u00e4nns inspirerande och sp\u00e4nnande och jag \u00e4r j\u00e4ttetacksam att ha styrelsen bakom mig, s\u00e4ger Pia Eriksson vid tillk\u00e4nnagivandet.\r\n\r\nHon \u00e4r den eniga styrelsens f\u00f6rslag till ordf\u00f6randeposten som blir tom efter Axel Jonsson.\r\n\r\n\u2013\u2009Hon st\u00e5r upp f\u00f6r svenskspr\u00e5kigheten och sj\u00e4lvstyrelsens utveckling och s\u00e5 \u00e4r hon kvinna och det \u00e4r mycket positivt. F\u00f6rst var det m\u00e4nnen, sedan ungdomarna och nu \u00e4r det kvinnornas tur, s\u00e4ger viceordf\u00f6rande Peggy Eriksson<\/b> om valet.\r\n\r\nPia Eriksson leder Lumparlands fullm\u00e4ktige samt socialn\u00e4mnden och har st\u00e4llt upp i tv\u00e5 lagtingsval.\r\n\r\n\u2013\u2009Hon har varit involverad i \u00c5lands Framtid l\u00e4nge, s\u00e4ger Axel Jonsson.\r\n\r\nHon bor i Lumparland, arbetar som hemkunskapsl\u00e4rare och har en bakgrund som f\u00f6retagare och lantbrukare.\r\n\r\nStyrelsens ordf\u00f6randef\u00f6rslag ska klubbas p\u00e5 medlemsm\u00f6tet den 25 oktober. D\u00e5 blir det klart om det \u00e4r Pia Eriksson som tar \u00f6ver.\r\n

Vad ser du mest fram emot om du utn\u00e4mns till ordf\u00f6rande?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u2009Jag k\u00e4nner att jag m\u00e5ste g\u00e5 kurs med Axel f\u00f6r att l\u00e4ra mig alla turer. Men det \u00e4r klart att jag vill in i lagtinget och r\u00f6ra om i grytan.\r\n\r\nL\u00e4s mer i onsdagens Nya \u00c5land!<\/b>","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2594681-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-16 22:00:30","title":"Sj\u00e4lvstyrelsen \u00e4r v\u00e4rd mer \u00e4n pengar","content":"I engelskan finns ett uttryck: too little, too late.\r\n\r\nDet \u00e4r ungef\u00e4r s\u00e5 det k\u00e4nns efter att den nya sj\u00e4lvstyrelselagen f\u00f6ll.\r\nArbetet har p\u00e5g\u00e5tt i elva \u00e5r. Det \u00e4r otaliga timmar (och f\u00f6rst\u00e5s pengar) som har lagts p\u00e5 arbetet b\u00e5de fr\u00e5n \u00c5land och riket, p\u00e5 tj\u00e4nstemanna- och politisk niv\u00e5. Men det blev till sist om\u00f6jligt att g\u00e5 i m\u00e5l.\r\n\r\nN\u00e4r lantr\u00e5det Katrin Sj\u00f6gren<\/b> (Lib) och finansminister Mats Per\u00e4maa<\/b> (Lib) gav beskedet att det inte blir en ny sj\u00e4lvstyrelselag till 100-\u00e5rsjubileet f\u00f6rs\u00f6kte de s\u00e4tta en positiv pr\u00e4gel p\u00e5 budskapet. Det blir ett nytt ekonomiskt system. Det blir mera i pl\u00e5nboken.\r\n\r\nOrsaken till haveriet var att tiden tog slut. Men hur kan ett arbete som har p\u00e5g\u00e5tt s\u00e5 l\u00e4nge helt pl\u00f6tsligt falla p\u00e5 m\u00e5lsn\u00f6ret?\r\n\r\nDet \u00e4r sv\u00e5rt att svara p\u00e5 den fr\u00e5gan, men det finns en del nyanser som \u00e4r v\u00e4rda att lyfta upp.\r\n\r\n\u00c5landskommitt\u00e9ns arbete resulterade i ett slutbet\u00e4nkande som inte var tillr\u00e4ckligt f\u00f6rankrat p\u00e5 ministerieniv\u00e5. \u00c5landsminister Anne Berner <\/b>(C) sade i samband med beskedet i f\u00f6rra veckan att det har funnits motst\u00e5nd inom ministerierna.\r\n\r\nDet framkom ocks\u00e5 tydligt n\u00e4r \u00c5landskommitt\u00e9ns slutbet\u00e4nkande gick ut p\u00e5 remissrunda. Arbetet med sj\u00e4lvstyrelselagen har utg\u00e5tt fr\u00e5n den politiska viljan, men i vilket skede kopplades tj\u00e4nstem\u00e4nnen in f\u00f6r att se om f\u00f6rslagen som presenterades d\u00e4r egentligen var genomf\u00f6rbara i praktiken? Troligtvis f\u00f6r sent.\r\n\r\nDet gav ett underlag som var sv\u00e5rt att f\u00f6ra vidare till ett slutgiltigt lagf\u00f6rslag. En av kn\u00e4ckfr\u00e5gorna \u00e4r residualprincipen, som man fr\u00e5n \u00e5l\u00e4ndskt h\u00e5ll inte lyckades fylla med konkret inneh\u00e5ll.\r\n\r\n\u00c5landskommitt\u00e9n l\u00e4mnade ocks\u00e5 flera stora omr\u00e5den ol\u00f6sta, problemen kunde inte heller den tj\u00e4nstemannagrupp som tog vid efter remissrundan l\u00f6sa. Och i de regerings\u00f6verl\u00e4ggningarna, som var sista instans, gavs inte mycket information om hur f\u00f6rhandlingarna framskred. Vi f\u00e5r anta att resultatet inte d\u00f6g, eftersom lagen nu inte kom vidare.\r\n\r\nDet nya ekonomiska systemet ska nog d\u00e4remot inte ses som en seger, utan snarare som en kompromiss d\u00e4r b\u00e5da sidor kunde l\u00e4mna f\u00f6rhandlingsbordet med n\u00e5gon sorts heder i beh\u00e5ll.\r\n\r\nLantr\u00e5det kan l\u00e4mna f\u00f6rhandlingsbordet med budskapet att den fr\u00e5gan om pengarna har n\u00e5tt en l\u00f6sning. Allt det d\u00e4r till synes abstrakta som en ny sj\u00e4lvstyrelselag inneb\u00e4r och som inte har politisk genomslagskraft hos allm\u00e4nheten l\u00e4ggs p\u00e5 is, men konkret blir det mer pengar.\r\n\r\nRiksregeringen har vid ett flertal tillf\u00e4llen den h\u00e4r mandatperioden agerat tvivelaktigt i fr\u00e5gor som r\u00f6r \u00c5land vilket har l\u00e4mnat en bitter eftersmak. Nu kan man i alla fall visa upp n\u00e5got resultat som inte \u00f6kar p\u00e5 misstron.\r\n\r\nMen eftergifterna f\u00f6r riksregeringen blev faktiskt inte s\u00e4rskilt stora eftersom det nya ekonomiska systemet kan kopplas till v\u00e5rd- och landskapsreformen. En ny ekonomisk modell f\u00f6r \u00c5land \u00e4r en viktig pusselbit f\u00f6r regeringen Sipil\u00e4s egen reformagenda.\r\n\r\nDen br\u00e4ckliga riksregeringen har valt att rensa bordet fr\u00e5n alla andra potentiella hinder f\u00f6r att driva igenom den stora v\u00e5rdreformen. Med andra ord \u00e4r slutsatsen att sj\u00e4lvstyrelselagen offrades vad g\u00e4ller tj\u00e4nstemannaresurser och politiskt kapital till f\u00f6rm\u00e5n f\u00f6r andra projekt.\r\n\r\nDet \u00e4r synd , f\u00f6r sj\u00e4lvstyrelsen handlar om mycket mer \u00e4n pengarna. I g\u00e5rdagens Nya \u00c5land sade Gunnar Jansson<\/b>, en av arkitiekterna bakom sj\u00e4lvstyrelselagsrevisionen, att det finns en reell farh\u00e5ga att intresset f\u00f6r en ny lag minskar n\u00e4r ekonomin \u00e4r l\u00f6st.\r\n\r\nDet kan mycket v\u00e4l vara s\u00e5. En annan tolkning \u00e4r att den ekonomiska fr\u00e5gan nu inte beh\u00f6ver beaktas i samband med den fortsatta revisionen och att de knutar som \u00e5terst\u00e5r d\u00e4rf\u00f6r kan bli l\u00e4ttare att l\u00f6sa. Det kan med andra ord \u00e5terg\u00e5 till att bli just ett politiskt projekt.\r\n\r\nMen om ministerierna inte vill omv\u00e4rdera sin syn p\u00e5 \u00c5landskommitt\u00e9ns arbete \u00e4r risken stor att revisionen m\u00e5ste b\u00f6rja om fr\u00e5n ruta ett.\r\n\r\nD\u00e5 f\u00e5r vi nog sikta p\u00e5 150-\u00e5rsjubileet f\u00f6r en ny lag, f\u00f6rutsatt att det finns en v\u00e4lvillig riksregering just d\u00e5.\r\n\r\n ","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2594714-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-16 20:02:05","title":"Ida chefar \u00f6ver familjesidorna","content":"Ida K Jansson<\/strong> \u00e4r Nyans nya familjeredakt\u00f6r.\r\n\r\nAtt f\u00e5 h\u00f6ra historier och skriva glada nyheter tycker hon att \u00e4r det b\u00e4sta med jobbet.\r\nNyan har f\u00e5tt sin nya familjeredakt\u00f6r efter att Kiki Alberius-Forsman<\/b> g\u00e5tt i pension. Hittills har Ida och Patrik Dahlblom<\/b> delat p\u00e5 tj\u00e4nsten.\r\n\r\n\u2013\u2009Det var m\u00e5nga kockar i soppan s\u00e5 att s\u00e4ga. Men nu best\u00e4mmer jag sj\u00e4lv \u00f6ver familjen, s\u00e4ger Ida.\r\n

N\u00e4r kan man f\u00e5 tag i dig?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u2009Jag \u00e4r alltid p\u00e5 plats onsdag till fredag klockan 9 till 17.\r\n

Vem kan h\u00f6ra av sig till dig?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u2009Vem som helst. Det \u00e4r det som \u00e4r s\u00e5 fint med familjesidan, att man inte beh\u00f6ver ha gjort n\u00e5got superspeciellt. Man beh\u00f6ver bara fylla \u00e5r och det g\u00f6r ju alla.\r\n

Vad \u00e4r det b\u00e4sta med ditt jobb?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u2009Att jag f\u00e5r tr\u00e4ffa m\u00e4nniskor jag aldrig skulle tr\u00e4ffa annars och f\u00e5r h\u00f6ra p\u00e5 historier och levnadsvisdomar. Jag har sj\u00e4lv mycket fr\u00e5gor om livet, s\u00e5 ibland utnyttjar jag jobbet n\u00e4r jag har saker jag funderar p\u00e5. Det \u00e4r som terapi f\u00f6r mig.\r\n\r\nAtt rapportera om s\u00e5dant som inte bara \u00e4r h\u00e5rda nyheter \u00e4r viktigt f\u00f6r en tidning, tycker Ida.\r\n\r\n\u2013\u2009Visst \u00e4r det ocks\u00e5 viktigt med s\u00e5dana nyheter och att vi rapporterar om maktmissbruk och saker som \u00e4r fel, men det finns en hel redaktion som skriver om s\u00e5dant. Vi l\u00e4ser f\u00f6r lite glada nyheter.\r\n\r\nSm\u00e5 fina historier ligger henne varmt om hj\u00e4rtat och \u00e4r n\u00e5got hon g\u00e4rna skriver om. Som exempel n\u00e4mner hon sin v\u00e4n Hansi<\/b>.\r\n\r\n\u2013\u2009Han g\u00e5r i skogen med sin ett och ett halvt-\u00e5riga dotter Elvira<\/b> p\u00e5 ryggen, f\u00f6r att det \u00e4r v\u00e4rdefullt f\u00f6r dem att vara i skogen och f\u00e5 tid tillsammans.\r\n\r\nF\u00f6r att f\u00e5 tag p\u00e5 Ida kan man mejla till ida.k.jansson@nyan.ax eller familjen@nyan.ax. Man kan ocks\u00e5 ringa henne p\u00e5 telefon 528\u2009451 eller komma in till redaktionen.\r\n\r\n ","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2590142-724x390.jpg"},{"date":"2018-10-16 19:35:03","title":"150 liter plast p\u00e5 tv\u00e5 veckor","content":"N\u00e4stan tv\u00e5 kilo. S\u00e5 mycket plast har Nya \u00c5lands personal konsumerat under tv\u00e5 veckors tid. Nu ska vi f\u00f6rs\u00f6ka minska!\r\n\r\nM\u00e5let: 500 gram.\r\nSalladsl\u00e5dor, plastbestick, s\u00e5sburkar och lock... Tv\u00e5 veckor av Nya \u00c5lands plastskr\u00e4p tog upp halva lunchbordet n\u00e4r vi h\u00e4llde ut den stora plasts\u00e4ck vi samlat skr\u00e4pet i.\r\n\r\nF\u00f6r tv\u00e5 veckor sedan drog Nya \u00c5land ig\u00e5ng sin egen plastkamp. Syftet var att bli medvetna om hur mycket plast vi konsumerar samt g\u00f6ra ett aktivt f\u00f6rs\u00f6k att minska plastskr\u00e4pet.\r\n\r\nUnder dessa tv\u00e5 veckor har vi f\u00f6rs\u00f6kt leva som vanligt, vilket inneb\u00e4r bland annat take-away sallader och spontana, plastinpackade matink\u00f6p.\r\n\r\nVid slutet av testperioden hade Nyan ackumulerat 1,78 kilo plast. N\u00e4stan en hel 150 liters sops\u00e4ck.\r\n\r\nUtslaget p\u00e5 ett \u00e5r inneb\u00e4r det att Nya \u00c5land med sina cirka 25 anst\u00e4llda, bidrar med 46,5 kilo plast till de \u00e5l\u00e4ndska soptunnorna. Det visar p\u00e5 att individuella val g\u00f6r skillnad och det \u00e4r premissen f\u00f6r del tv\u00e5 av Plastkampen: minska avfallet!\r\n\r\n ","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/2593974-724x390.jpg"}]