[{"date":"2021-09-18 16:58:17","title":"IFK tog ytterligare tre po\u00e4ng","content":"FOTBOLL.<\/strong> IFK Mariehamn forts\u00e4tter samla po\u00e4ng. L\u00f6rdagens match mot Helsingfors IFK slutade i glasklara 3\u20130 till \"Gr\u00f6nvitt\" som forts\u00e4tter kl\u00e4ttra i tabellen.\r\n\r\nIFK:s m\u00e5l gjordes av Niilo M\u00e4enp\u00e4\u00e4<\/strong>, Mohammed Abukabari<\/strong> och Robin Buwalda<\/strong>.\r\n\r\nL\u00e4s mer i morgondagens Nya \u00c5land.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/278130_-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-18 16:30:35","title":"Hotellsiffror i niv\u00e5 med 2019","content":"De \u00e5l\u00e4ndska hotell\u00f6vernattningarna i augusti hamnar p\u00e5 en niv\u00e5 strax under augusti 2019, visar statistik fr\u00e5n \u00c5lands statistik- och utredningsbyr\u00e5 \u00c5sub.<\/strong>\r\n \u2013\u00a0Det \u00e4r \u00e4nd\u00e5 en god nyhet, s\u00e4ger Visit \u00c5lands vd, Lotta Berner-Sj\u00f6lund.<\/strong>\r\n\r\nI augusti 2021 uppgick \u00f6vernattningarna p\u00e5 de \u00e5l\u00e4ndska hotellen till 34\u00a0400, vilket var en minskning med 400 n\u00e4tter eller runt en procent j\u00e4mf\u00f6rt med samma m\u00e5nad 2019, konstaterar \u00c5sub i sin senaste rapport. I j\u00e4mf\u00f6relse med augusti f\u00f6rra \u00e5ret \u00f6kade de dock med 134 procent \u2013 och g\u00e4ster fr\u00e5n Finland stod f\u00f6r tre fj\u00e4rdedelar av \u00f6vernattningarna i \u00e5r.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det \u00e4r h\u00e4ftigt, det \u00e4r en v\u00e4ldigt god nyhet, s\u00e4ger Visit \u00c5lands vd Lotta Berner-Sj\u00f6lund<\/strong>, till Nyan.\r\n\r\nVad hon avser \u00e4r att trenden med hemestrande finl\u00e4ndare som n\u00e4stintill ersatt de bortfallna svenska turiststr\u00f6mmarna forts\u00e4tter.\r\n\r\n\u2013\u00a0Skulle man ha fr\u00e5gat vem som helst om man kunde fylla \u00c5land med bara finl\u00e4ndare hade man f\u00e5tt h\u00f6ra att det var om\u00f6jligt. Men vi lyckades i juli och i augusti till 75 procent. Det \u00e4r fantastiskt.\r\n\r\nDet blir inte s\u00e4mre av att augusti traditionellt \u00e4r l\u00e4ttare mot Sverige \u00e4n mot Finland, eftersom de svenska skolorna b\u00f6rjar en vecka senare.\r\n

Kampanjen spelade roll<\/h2>\r\nBerner-Sj\u00f6lund vill tro att den extrastora satsningen p\u00e5 marknadsf\u00f6ring mot Finland i v\u00e5ras har med saken att g\u00f6ra.\r\n\r\n\u2013\u00a0Jag tror att den har haft en stor betydelse. V\u00e5r kampanj d\u00e5 var ju inte bara den k\u00f6pta reklamen som vi stod f\u00f6r, utan byggde ocks\u00e5 p\u00e5 att vi tog fram en massa material som andra ocks\u00e5 anv\u00e4nde sig av, som \u00e5terf\u00f6rs\u00e4ljare. Det var en del av kampanjen.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det h\u00e4r har vi ocks\u00e5 f\u00e5tt bekr\u00e4ftat fr\u00e5n branschen, att de ser en effekt av all content vi producerat. Det har konverterats till pengar.\r\n\r\nMen hur s\u00e4ker kan man vara att det \u00e4r kampanjen som har genererat alla de finl\u00e4ndska bes\u00f6karna? Ser man p\u00e5 andra delar av Finland har ju regionerna \u00f6verlag fyllts av hemestrare, utan motsvarande marknadsf\u00f6ring. \u00d6sterbotten har till exempel sett n\u00e4stan femtioprocentiga \u00f6kningar av turister utan kortsiktiga specialinsatser.\r\n\r\n\u2013\u00a0Helt klart har pandemin varit oerh\u00f6rt viktig, s\u00e4ger Berner-Sj\u00f6lund.\r\n\r\n\u2013\u00a0Hade det inte funnits ett sug att resa inrikes skulle det ha varit mycket sv\u00e5rare, f\u00f6rst\u00e5s.\r\n\r\nVisit \u00c5lands vd f\u00f6rklarar sedan att alla visit-organisationer traditionellt jobbar med l\u00e5ngsiktig marknadsf\u00f6ring men att pandemi\u00e5ret kr\u00e4vt andra \u00e5tg\u00e4rder.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det vi var tvungna att g\u00f6ra annorlunda i \u00e5r, var att vi var tvungna att g\u00e5 \u00f6ver till mer s\u00e4ljdrivande marknadsf\u00f6ring f\u00f6r att branschen hade det s\u00e5 sv\u00e5rt.\r\n\r\n\u2013\u00a0\u00c5r 2020 lyckades till exempel \u00c5boland g\u00f6ra rekord med hj\u00e4lp av Ringv\u00e4gen. De fick finl\u00e4ndarna att bes\u00f6ka dem. \u00c5land var inte med p\u00e5 det t\u00e5get.\r\n

Rederierna f\u00f6ll bort<\/h2>\r\nEn annan sak som enligt Berner-Sj\u00f6lund motiverade \u00e5rets extrastora satsning p\u00e5 marknadsf\u00f6ring var att de andra stora akt\u00f6rerna i branschen, som rederierna, bortf\u00f6ll n\u00e4stan helt med sin kommunikation. Det l\u00e5g \u00c5land i fatet i j\u00e4mf\u00f6relse med de andra regionerna.\r\n\r\n\u2013\u00a0Titta p\u00e5 Esbo som slog rekord, de har ju sin vattenpark [Serena, den st\u00f6rsta i Skandinavien, reds. anm.]. De \u00e4r stora akt\u00f6rer, de l\u00e4gger ju massor med pengar p\u00e5 marknadsf\u00f6ring.\r\n\r\n\u2013\u00a0Samma sak med \u00d6sterbotten med Power Park. Vi saknar den typen av stora f\u00f6retag p\u00e5 \u00c5land som kan sk\u00f6ta en del av marknadsf\u00f6ringen.\r\n

En h\u00e4disk tanke: vad hade h\u00e4nt om man inte hade satsat en en enda euro i v\u00e5ras? Skulle det ha gjort en j\u00e4ttestor skillnad p\u00e5 bes\u00f6ken?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u00a0Det \u00e4r en j\u00e4ttebra fr\u00e5ga. Den som det visste. Man m\u00e5ste nog synas f\u00f6r att finnas, och l\u00e5ngsiktig marknadsf\u00f6ring \u00e4r viktig f\u00f6r att bygga varum\u00e4rket, s\u00e4ger Berner-Sj\u00f6lund.\r\n\r\n\u2013\u00a0Men hur vet man? Jag skrattar ibland \u00e5t det d\u00e4r. N\u00e4r det g\u00e5r d\u00e5ligt \u00e4r det Visit \u00c5lands fel, n\u00e4r det g\u00e5r bra s\u00e5 berodde det p\u00e5 v\u00e4dret.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/282052-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-18 13:03:11","title":"Filmutbildning p\u00e5 \u00c5land ska utredas","content":"En arbetsgrupp, som ska utreda m\u00f6jligheten att arrangera en introduktionskurs i filmproduktion p\u00e5 \u00c5land, har tillsatts av kulturminister Annika Hambrudd (C).<\/strong>\r\n\r\nId\u00e9n om att ordna en introduktionskurs kommer fr\u00e5n \u00c5lands filmkommission\u00e4r Titte T\u00f6rnroth<\/strong>.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det \u00e4r en sak jag f\u00f6rs\u00f6kt f\u00e5 till \u00e4nda sedan jag tilltr\u00e4dde, en grundutbildning i film. Vad h\u00e4nder n\u00e4r man f\u00e5r en id\u00e9, hur g\u00e5r man vidare, hur funkar det med finansiering, vad h\u00e4nder n\u00e4r man kommer till en inspelning. Tanken \u00e4r att den ska rikta sig inte minst till assistenter som hj\u00e4lper till med exempelvis matlagning, som chauff\u00f6rer och s\u00e5 vidare n\u00e4r filminspelningar kommer till \u00c5land. Tanken \u00e4r att det ska vara en veckoslutskurs, s\u00e5 det \u00e4r ingen l\u00e5ng utbildning utan mer en introduktionskurs, s\u00e4ger T\u00f6rnroth.\r\n\r\nBeslutet om att tills\u00e4tta en arbetsgrupp f\u00f6r \u00e4ndam\u00e5let togs informellt under v\u00e5ren, och nu har det formella beslutet kommit. Snart ska T\u00f6rnroth sammankalla arbetsgruppen, som ska b\u00f6rja med att utreda exempelvis i vilken regi utbildningen kan ordnas och tidpunkten.\r\n\r\n\u2013\u00a0Vid en stor inspelning handlar det om m\u00e5nga funktioner som s\u00e4tts i spel, och det kan uppst\u00e5 m\u00e5nga fr\u00e5gor. D\u00e4rf\u00f6r vill vi ordna en introduktionskurs s\u00e5 att deltagarna f\u00e5r m\u00f6jlighet att f\u00f6rbereda sig p\u00e5 vad en filminspelning g\u00e5r ut p\u00e5 och hur saker fungerar. Min vision \u00e4r ganska enkel och g\u00e5r ut p\u00e5 att vi bjuder in en producent fr\u00e5n Finland och en fr\u00e5n Sverige som ber\u00e4ttar hur det g\u00e5r till vid filminspelningar. Det f\u00f6rekommer lite skillnader i arbetsf\u00f6rdelningen l\u00e4nderna emellan. Det var min utg\u00e5ngspunkt n\u00e4r jag sammankallade till m\u00f6te om detta i v\u00e5ras, men det \u00e4r inte sagt att arbetsgruppen har samma id\u00e9. Vi f\u00e5r se var vi landar.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/281951-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-18 09:38:57","title":"Ett steg n\u00e4rmare visionen om en retreatg\u00e5rd p\u00e5 \u00c5land","content":"Nyligen beviljades Sund-V\u00e5rd\u00f6 f\u00f6rsamling 209\u00a0200 euro i byggnadsunderst\u00f6d\u00a0 f\u00f6r att renovera pr\u00e4stg\u00e5rden till en retreatg\u00e5rd. Men det \u00e4r \u00e4nnu f\u00f6r tidigt att s\u00e4ga att projektet \u00e4r i hamn.\r\n\r\nDet \u00e4r en speciell st\u00e4mning som r\u00e5der i Sunds gamla anrika pr\u00e4stg\u00e5rd fr\u00e5n 1788.\r\n\r\n\u2013\u00a0St\u00e4mningen h\u00e4r \u00e4r fantastisk, det \u00e4r m\u00e5nga som s\u00e4ger det. Huset ger en bra k\u00e4nsla, s\u00e4ger Marie-Louise Nordberg<\/strong>, styrelseordf\u00f6rande f\u00f6r Den Inre Oasen vars frivilliga medlemmar jobbar outtr\u00f6ttligt med att f\u00f6rverkliga sin vision\u00a0\u2013\u00a0att g\u00f6ra om pr\u00e4stg\u00e5rden till en retreatg\u00e5rd.\r\n\r\nNyligen kom beskedet att Sund-V\u00e5rd\u00f6 f\u00f6rsamling har beviljats 209\u00a0200 euro i byggnadsunderst\u00f6d f\u00f6r att f\u00f6rverkliga retreatg\u00e5rden. Men det \u00e4r f\u00f6r tidigt att s\u00e4ga att hela finansieringen av projektet nu \u00e4r s\u00e4krad.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det g\u00e5r inte att uppskatta en totalkostnad f\u00f6r renoveringen av ett 1700-tals hus. Det dyker st\u00e4ndigt upp ov\u00e4ntade \u00f6verraskningar som f\u00f6rdyrar det hela. Men vi hoppas s\u00e5klart p\u00e5 att hela finansieringen \u00e4r s\u00e4krad.\r\n\r\n \r\n\r\n\"281147_\"\r\n\r\n \r\n\r\nSt\u00f6det g\u00e5r till f\u00e4rdigst\u00e4llandet av v\u00e5ning nummer tv\u00e5 som \u00e4r fr\u00e5n 1904. Just nu ligger golvbj\u00e4lkar och isoleringen synlig men i framtiden ska h\u00e4r bli en samlingssal med h\u00f6gt till tak f\u00f6r konserter och f\u00f6rel\u00e4sningar samt \u00f6vernattningsrum f\u00f6r personal och f\u00f6rel\u00e4sare, kanslirum och handikapptoalett.\r\n\r\nEn trappa ned har man kommit l\u00e4ngre. I verandan, som \u00e4r det f\u00f6rsta som m\u00f6ter bes\u00f6karen, och den intilliggande toaletten \u00e4r ytorna f\u00e4rdigst\u00e4llda \u00e4ven om till exempel den planerade hissen \u00e4nnu saknas. K\u00f6ket b\u00f6rjar bli klart. Arkitekten Tiina Holmberg<\/strong> har gett det en egen ing\u00e5ng med betongtrappa och praktisk varuinl\u00e4mning.\r\n\r\nV\u00e4ggarna p\u00e5 den nedre v\u00e5ningen \u00e4r m\u00e5lade med \u00e4ggoljetempera i harmoniska f\u00e4rger. Golvbr\u00e4dorna i 1700-tals salarna har brutits upp, burits ut och skurats.\r\n\r\n\u2013\u00a0Nu \u00e4r det isolerat under golvbr\u00e4dorna, de har knackats ihop och spikats fast, s\u00e4ger styrelsemedlem Bengt Grun\u00e9r<\/strong> som gjorde jobbet tillsammans med andra frivilliga.\r\n\r\nDet tog dem sex m\u00e5nader.\r\n

\"281143_\"<\/h2>\r\nN\u00e4sta \u00e5r firar f\u00f6reningen Den Inre Oasen 10-\u00e5rs jubileum. F\u00f6reningen startades 2012 med m\u00e5let att kunna erbjuda retreat- och rekreationsverksamhet p\u00e5 kristen grund p\u00e5 \u00c5land.\r\n\r\nMen dr\u00f6mmen om en retreatg\u00e5rd har funnits l\u00e4ngre \u00e4n s\u00e5.\r\n\r\n\u2013\u00a020 \u00e5r f\u00f6re f\u00f6reningen startade hade jag en vision om en retreatg\u00e5rd. Jag minns att den kom till mig n\u00e4r jag promenerade l\u00e4ngs en skogsv\u00e4g, s\u00e4ger Marie-Louise.\r\n\r\nSenare har det visat sig att flera andra hade samma tydliga och klara bild av retreatg\u00e5rden, oberoende av varandra.\r\n\r\nTrots att v\u00e4gen inte varit spikrak har eldsj\u00e4larna i Den Inre Oasen f\u00f6renats i sitt arbete mot samma m\u00e5l.\r\n\r\n\u2013\u00a0Vi b\u00f6rjade med att \u00e5ka runt till olika hus och g\u00e5rdar i Saltvik och Lemland tillsammans. Vi hade ju inga pengar men vi brann f\u00f6r visionen, minns Marie-Louise.\r\n\r\nN\u00e4r hon kom att t\u00e4nka p\u00e5 Sunds pr\u00e4stg\u00e5rd som en m\u00f6jlig lokal ringde hon den d\u00e5varande kyrkoherden Juanita Fagerholm-Urch<\/strong>.\r\n\r\n\u2013\u00a0N\u00e4r jag f\u00f6rklarade mitt \u00e4rende blev hon helt tyst. Sedan sade hon \u201dvet du, jag har g\u00e5tt med exakt samma vision i 20 \u00e5r\u201d. D\u00e5 fick jag rysningar.\r\n\r\nSedan 2015 har man ett avtal med Sund-V\u00e5rd\u00f6 f\u00f6rsamling om att disponera den gamla pr\u00e4stg\u00e5rden f\u00f6r rekreationsverksamhet mot att man renoverar den. Hyresavtalet str\u00e4cker sig till \u00e5r 2065.\r\n\r\n\u2013\u00a0Visionen har varit v\u00e4ldigt levande och stark hela tiden. Vi har alla haft en f\u00f6rvissning om att retreatg\u00e5rden ska bli verklighet, att det h\u00e4r ska bli en g\u00e5rd f\u00f6r gl\u00e4dje, lugn och ro.\r\n\r\n \r\n\r\n\"281142_\"\r\n\r\n \r\n\r\nGenom \u00e5ren har ett 30-tal frivilliga hj\u00e4lpt till med att riva och r\u00f6ja.\r\n\r\n\u2013\u00a0Frivilligarbetet under de senaste \u00e5tta \u00e5ren uppg\u00e5r till \u00e5tminstone 30\u00a0000 timmar. Vi r\u00e4knar med att vi har tj\u00e4nat in 15 euro i timmen, allts\u00e5 \u00e5tminstone 450\u00a0000. Jag beundrar alla medlemmar som \u00e5r ut och \u00e5r in orkar g\u00f6ra det fysiskt tunga arbetet, s\u00e4ger Marie-Louise.\r\n\r\n\u2013\u00a0Vissa har till och med varit h\u00e4r och arbetat med pannlampa. Det \u00e4r fantastiskt m\u00e5nga som hj\u00e4lpt till.\r\n\r\nInnan retreatg\u00e5rden \u00e4r helt f\u00e4rdigst\u00e4lld kr\u00e4vs \u00e4nnu en hel del arbetstimmar.\r\n\r\n\u2013\u00a0Men grovjobbet \u00e4r gjort.\r\n\r\nI ett s\u00e5 utdraget projekt som det h\u00e4r beh\u00f6vs olika delm\u00e5l f\u00f6r att orka arbeta vidare.\r\n\r\n\u2013\u00a0Nu \u00e4r n\u00e4sta morot att vi ska kunna erbjuda endags-rekreation och endags-retreat i januari 2023. Vi hoppas kunna bjuda l\u00e5nga retreater s\u00e5 fort \u00f6vernattningsrum st\u00e5r klara, f\u00f6rhoppningsvis fr\u00e5n 2025. D\u00e5 har f\u00f6reningen \u00e4nnu 40 \u00e5r kvar av sin hyrestid.\r\n\r\n \r\n\r\n\"281145_\"","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/281148_-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-17 20:04:41","title":"Krigsveteranerna firar 50 \u00e5r med en sista fest","content":"Av naturliga sk\u00e4l blir Krigsveteranerna p\u00e5 \u00c5land bara f\u00e4rre och f\u00e4rre. Nu fyller f\u00f6reningen 50 \u00e5r och det ska firas med en sista fest.<\/strong>\r\n\r\nKrigsveteranerna p\u00e5 \u00c5lands grundl\u00e4ggande syfte \u00e4r att bevara minnet av de tre krigen i Finland under 1939-1945: Vinterkriget, forts\u00e4ttningskriget och Lapplandskriget. F\u00f6reningen har cirka 200 medlemmar varav endast 13 \u00e4r krigsveteraner. De blir av naturliga sk\u00e4l bara f\u00e4rre och f\u00e4rre.\r\n\r\nNu firar Krigsveteranerna p\u00e5 \u00c5land 50-\u00e5rs jubileum.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det trodde vi inte f\u00f6r fem \u00e5r sedan n\u00e4r f\u00f6reningen fyllde 45. De senaste tv\u00e5 \u00e5ren har minst ett dussin veteranmedlemmar g\u00e5tt bort. Precis som Kap Horn-f\u00f6reningens medlemmar kommer det snart inte finnas n\u00e5gra veteraner kvar, s\u00e4ger Ann-Gerd Steinby<\/strong>, ordf\u00f6rande i f\u00f6reningen sedan \u00e5tta \u00e5r tillbaka.\r\n\r\n\u2013\u00a0Den st\u00f6rsta delen \u00e4r underst\u00f6djande medlemmar som p\u00e5 n\u00e5got vis har en anknytning till kriget.\r\n\r\nAnn-Gerd \u00e4r sj\u00e4lv krigsbarn. Hon f\u00f6ddes 1941 i Helsingfors , mitt emellan krigen, med pappa i civilf\u00f6rsvaret och mamma vid utrikesministeriet som \u00f6vers\u00e4ttare.\r\n\r\n\u2013\u00a0Jag var bara liten bebis n\u00e4r jag skickades till Sverige.\r\n\r\nAnn-Gerd hamnade hos en Stockholmsfamilj med sommarst\u00e4lle i Sk\u00e5ne. Hos dem tillbringade hon i flera omg\u00e5ngar ungef\u00e4r fem \u00e5r av sin uppv\u00e4xt.\r\n

\"Barnen skulle r\u00e4ddas\"<\/h2>\r\nHon ber\u00e4ttar om ett bes\u00f6k hemma hos f\u00f6r\u00e4ldrarna i Helsingfors i februari 1944 under det p\u00e5g\u00e5ende forts\u00e4ttningskriget. Huvudstaden utsattes f\u00f6r tre bombr\u00e4der.\r\n\r\n\u2013\u00a0Efter det andra bombardemanget skickade mina f\u00f6r\u00e4ldrar mig med en barntransport till Sverige.\r\n\r\nBarnen fick ett band med namnlapp runt halsen och transporten gick med t\u00e5g till \u00c5bo och sedan med \u00e5ngb\u00e5t norr om \u00c5land till svenska sidan.\r\n\r\n\u2013\u00a0Jag var inte r\u00e4dd f\u00f6r jag uppfattade inte resan som farlig. Ungar f\u00f6rst\u00e5r ju s\u00e4llan det.\r\n\r\nAnn-Gerd ber\u00e4ttar att hon ibland h\u00f6r att man ifr\u00e5gas\u00e4tter mammans beslut att skicka iv\u00e4g henne.\r\n\r\n\u2013\u00a0Men det handlade om att barnen skulle r\u00e4ddas. Att det skulle finnas n\u00e5gon kvar som kunde bygga upp landet igen efter kriget.\r\n\r\nVid krigsslutet 1945 kunde hon \u00e5terv\u00e4nda till f\u00f6r\u00e4ldrarna i Helsingfors.\r\n\r\n\u2013\u00a0D\u00e5 k\u00e4nde jag inte igen min pappa.\r\n\r\nTill \u00c5land flyttade Ann-Gerd 1980 och uppt\u00e4ckte att \u00e5l\u00e4nningarna inte uppm\u00e4rksammar Finlands sj\u00e4lvst\u00e4ndighetsdag som hon var van vid.\r\n\r\n\u2013\u00a0H\u00e4r firar man inte sj\u00e4lvst\u00e4ndighetsdagen och m\u00e4nniskor har generellt v\u00e4ldigt liten k\u00e4nsla f\u00f6r vad som offrats f\u00f6r Finland och ocks\u00e5 \u00c5land.\r\n

Pratade inte om kriget<\/h2>\r\nOla Gottberg<\/strong> \u00e4r kass\u00f6r i f\u00f6reningen. Hans far deltog i kriget och hans mamma var med i lottar\u00f6relsen.\r\n\r\n\u2013\u00a0Min far var med i den tunga sektionen i artilleriet vid fr\u00e4mre fronten men han talade aldrig n\u00e5gonsin om det. Det var bara n\u00e4r han tr\u00e4ffade andra veteraner som han kunde prata om kriget och d\u00e5 f\u00f6rs\u00f6kte jag h\u00e5lla mig framme och lyssna.\r\n\r\n\u00c4ldst av de alltmer s\u00e4llsynta veteranmedlemmarna \u00e4r 100-\u00e5riga Derrick Nilsson<\/strong> som deltog i vinterkriget och i forts\u00e4ttningskriget. Han ber\u00e4ttar om n\u00e4r han f\u00f6rlorade armen i det som skulle komma att bli hans sista uppdrag.\r\n\r\n\u2013\u00a0Vi var vid Hang\u00f6fronten och fick order om att unders\u00f6ka \u02eekorsun\u02ee (bunkrar som fienden byggt, reds. anm.). Jag sparkade upp d\u00f6rren och d\u00e5 small det, korsun var minerad.\r\n

Blir minnesf\u00f6rening<\/h2>\r\nH\u00f6st och v\u00e5r har krigsveteranerna filmf\u00f6revisning och en g\u00e5ng i m\u00e5naden tr\u00e4ffas de vid veterankaf\u00e9t i S:t G\u00f6rans f\u00f6rsamlingshem. N\u00e4r Nya \u00c5land h\u00e4lsar p\u00e5 i vaterankaf\u00e9et ska Derricks fru, Gunnel Nilsson<\/strong>, ber\u00e4tta om boken \u02eeFaster Ailis dagb\u00f6cker\u02ee en dagboksdokument\u00e4r om Derricks faster.\r\n\r\n\u2013\u00a0Hon var en liten och f\u00f6rsynt tant och hon skriver om vardagen, om matk\u00f6er och glasrutor som g\u00e5r s\u00f6nder. Att hon sitter under ett t\u00e4cke och skriver eftersom det bara \u00e4r 12 grader i rummet och att hon blir \u00f6verlycklig n\u00e4r hon kan k\u00f6pa ett laxhuvud, vad g\u00f6r vi med laxhuvud i dag? fr\u00e5gar Gunnel som bearbetat dagboksnoteringarna.\r\n\r\nKrigsveteranerna p\u00e5 \u00c5land uppm\u00e4rksammar \u00e5rligen sj\u00e4lvst\u00e4ndighetsdagen vid minnesstenen utanf\u00f6r Mariehamns begravningsplats.\r\n\r\n\u2013\u00a0D\u00e4r har vi kransnedl\u00e4ggning varje \u00e5r den 6 december och p\u00e5 den nationella veterandagen den 27 april, s\u00e4ger Ann-Gerd Steinby.\r\n\r\nDet \u00e4r i samband med \u00e5rets sj\u00e4lvst\u00e4ndighetsfirande som f\u00f6reningen firar sitt 50-\u00e5rs jubileum. Den finlandssvenske f\u00f6rfattaren Patrik Bergh\u00e4ll <\/strong>\u00e4r talare under festligheterna i stadshuset.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det \u00e4r v\u00e5r sista fest. N\u00e4r det inte finns n\u00e5gra veteraner kvar blir Krigsveteranerna p\u00e5 \u00c5land en minnesf\u00f6rening ist\u00e4llet.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/281998-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-17 16:28:37","title":"H\u00f6gskolan f\u00e5r utbilda f\u00f6r LNG-fartyg","content":"H\u00f6gskolan p\u00e5 \u00c5land har erh\u00e5llit specialbeh\u00f6righet f\u00f6r att ordna kurser g\u00e4llande LNG-fartyg.<\/strong>\r\n\r\n\u2013\u00a0Det h\u00e4r \u00e4r kurser som en stor del av personalen ombord p\u00e5 LNG-fartyg beh\u00f6ver g\u00e5, allt fr\u00e5n de som jobbar i maskinrummet till d\u00e4ckspersonal och bef\u00e4l. D\u00e4rf\u00f6r \u00e4r vi glada att nu kunna erbjuda den h\u00e4r typen av kurser, b\u00e5de f\u00f6r studerande och f\u00f6r extern fartygspersonal, s\u00e4ger Bengt Englund<\/strong>, vicerektor vid H\u00f6gskolan p\u00e5 \u00c5land i ett pressmeddelande.\r\n\r\nH\u00f6gskolan har redan utbildat Viking Lines personal. Tidigare har de beh\u00f6vt s\u00f6ka sig till Finland eller Sverige f\u00f6r utbildningen.\r\n\r\nH\u00f6gskolan har nyligen godk\u00e4nts av Traficom, Transport- och kommunikationsverket i Finland, f\u00f6r att h\u00e5lla kurserna.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/282056-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-17 14:29:36","title":"Polisen varnar f\u00f6r minnesfest i kv\u00e4ll","content":"Ungdomspolisen p\u00e5 \u00c5land v\u00e4djar till f\u00f6r\u00e4ldrar att vara uppm\u00e4rksamma p\u00e5 hur deras barn hedrar den unge man som f\u00f6rra helgen miste livet i en bilolycka.\r\n\r\nL\u00e4s tidigare artikel h\u00e4r.<\/a>\r\n\r\nDet \u00e4r ungdomspolisen H\u00e5kan Hagstr\u00f6m<\/strong> som g\u00e5tt ut med ett meddelande p\u00e5 Facebook om saken.\r\n\r\n\u02eeSenaste helgen skedde en tragisk olycka d\u00e4r en ung man miste livet. Det g\u00e5r rykten om att v\u00e4ldigt m\u00e5nga ungdomar kommer att hedra hans minne genom att \"festa ut\" honom p\u00e5 fredag\u02ee, skriver Hagstr\u00f6m, som ocks\u00e5 noterar att det finns planer p\u00e5 att anordna en cruising.\r\n\r\n\u02eeHans minne har tidigare \u00e4ven hedrats genom att 'burna' vid olycksplatsen. Jag vill absolut inte hindra n\u00e5gon fr\u00e5n att hedra hans minne men jag vill uppm\u00e4rksamma er f\u00f6r\u00e4ldrar p\u00e5 hur det planeras att g\u00f6ras\u02ee, skriver han vidare.\r\n

Alkohol och sorg<\/h2>\r\nHagstr\u00f6m p\u00e5pekar att ungdomarna kan komma att \u02eer\u00f6ra sig i milj\u00f6er d\u00e4r rusmedel kombineras med starka k\u00e4nslor och d\u00e4r det samlas m\u00e5nga motorfordon i kombination med en viss likgiltighet gentemot trafiks\u00e4kerheten\u02ee och manar d\u00e4rf\u00f6r till uppm\u00e4rksamhet fr\u00e5n f\u00f6r\u00e4ldrarnas sida.\r\n\r\nHan s\u00e4ger att ungdomspolisen sett tecken p\u00e5 att ungdomar k\u00f6r berusade f\u00f6r att kunna vara ute l\u00e4ngre och \u00e4nd\u00e5 hinna hem inom utsatt tid\r\n\r\n\u2013\u00a0Det var f\u00f6rra sommaren som det d\u00e4r d\u00f6k upp, vi fick reda p\u00e5 att det h\u00e4nde lite nu och d\u00e5. S\u00e5 d\u00e5 b\u00f6rjade vi med fler bl\u00e5skontroller p\u00e5 mopeder och mopedbilar, s\u00e4ger han till Nyan.\r\n\r\n\u2013\u00a0F\u00f6r\u00e4ldrar tror ju alltid det b\u00e4sta om sina barn, s\u00e5 tar ungarna mopeden s\u00e5 t\u00e4nker de att \u02eed\u00e5 kan de ju aldrig i v\u00e4rlden ha druckit alkohol\u02ee. Och det har v\u00e4l barnen klurat ut d\u00e5.\r\n

Inget konsekvenst\u00e4nk<\/h2>\r\nI sitt meddelande uppmanar Hagstr\u00f6m f\u00f6r\u00e4ldrarna att diskutera extra noggrant med sina barn om barnen planerar att vara ute i helgen. Han tror dock inte att ungdomar \u00e4r mer ben\u00e4gna att k\u00f6ra rattfulla \u00e4n vuxna.\r\n\r\n\u2013\u00a0Men de har ju inte alltid det d\u00e4r konsekvenst\u00e4nket fullt utvecklat, s\u00e4ger han till Nyan.\r\n\r\nHan avslutar meddelandet: \u02eeVi som kommer att jobba fredagnatten hoppas p\u00e5 att vi inte ska beh\u00f6va ta hand om n\u00e5gra berusade, skadade eller brottsutsatta ungdomar ... Vi hoppas att alla f\u00e5r en efter omst\u00e4ndigheterna bra helg, trots att den g\u00e5r i sorgens tecken.\u02ee\r\n\r\n ","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/281808_-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-17 12:19:39","title":"\u00c5l\u00e4ndska legender intar Helsingfors","content":"Den 25 september \u00f6ppnar Kjell Andersens utst\u00e4llning \u201d\u00c5l\u00e4ndska myter och legender\u201d p\u00e5 Galleria Art Frida i Helsingfors. D\u00e4r visar han akrylm\u00e5lningar som \u2013 vilket titeln skvallrar om \u2013 utg\u00e5r fr\u00e5n just \u00e5l\u00e4ndska legender och myter.<\/strong>\r\n\r\nKjell Andersen, som numera bor i Helsingfors, bodde och var l\u00e4nge verksam p\u00e5 \u00c5land. Fr\u00e5n b\u00f6rjan av 1980-talet bodde han i Geta och arbetade \u00f6ver trettio \u00e5r som l\u00e4rare, mestadels i Geta skola men \u00e4ven emellan\u00e5t som historiel\u00e4rare i Godby och Mariehamn.\r\n\r\nVid sidan av l\u00e4raryrket har Andersen alltid m\u00e5lat, och intresset f\u00f6r ber\u00e4ttelser, legender och myter har f\u00f6ljt honom under m\u00e5nga \u00e5r.\r\n\r\nL\u00e5nga vandringar i hembygdens skogar i Geta gjorde att han blev intresserad av lokala, \u00e5l\u00e4ndska ber\u00e4ttelser och legender.\r\n\r\n\u2013\u00a0Ber\u00e4ttelser har alltid intresserat mig, och det \u00e4r ett tema jag jobbat l\u00e4nge med. Men s\u00e5 tyckte jag att det fanns ganska lite samlat om de \u00e5l\u00e4ndska myterna, s\u00e5 jag b\u00f6rjade samla in myter och legender, och talade mycket med de \u00e4ldre som k\u00e4nner till sagorna och myterna.\r\n\r\nEn stor del av ber\u00e4ttelserna och legenderna har han omsatt till text p\u00e5 skyltarna som finns l\u00e4ngs naturstigarna i Geta \u2013 Grottstigen, Medeltidsstigen och Trollstigen.\r\n\r\n\u2013\u00a0Jag har f\u00f6rs\u00f6kt g\u00f6ra min insats f\u00f6r att g\u00f6ra ber\u00e4ttelserna och sagorna tillg\u00e4ngliga och bevarade.\r\n

Gestaltar konstn\u00e4rligt<\/h2>\r\nMen framf\u00f6r allt har Kjell Andersen gestaltat myterna och legenderna i konstn\u00e4rlig form.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det k\u00e4ndes naturligt f\u00f6r mig och har alltid varit en viktig del av mitt m\u00e5lande, kanske den viktigaste.\r\n

Kan du ber\u00e4tta lite om din metod \u2013 hur g\u00e5r det till n\u00e4r du ska gestalta en legend eller myt i en m\u00e5lning?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u00a0Bra fr\u00e5ga ... det \u00e4r v\u00e4l ungef\u00e4r s\u00e5, att eftersom jag r\u00f6r mig mycket ute i obygden och vildmarken, att jag ofta hittar n\u00e5got st\u00e4lle som ser extra dramatiskt ut som jag g\u00e4rna vill m\u00e5la. Och s\u00e5 har jag de h\u00e4r legenderna och ber\u00e4ttelserna som ibland tangerar st\u00e4llet jag \u00e4r p\u00e5, och d\u00e5 kan jag f\u00f6rs\u00f6ka t\u00e4nka mig in i karakt\u00e4rernas situation \u2013 h\u00e4r kan hon ha ridit f\u00f6rbi n\u00e4r hon flydde, h\u00e4r m\u00e5ste han ha g\u00e5tt n\u00e4r han var p\u00e5 v\u00e4g bort fr\u00e5n kosackerna. Jag funderar p\u00e5 vad de kan ha gjort och t\u00e4nkt, och s\u00e5 blir det en bild.\r\n

Intressant, det l\u00e5ter lite som en sk\u00f6nlitter\u00e4r metod omsatt i bildform?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u00a0Man kan s\u00e4ga det jo. Det \u00e4r ju vanligt att man som konstn\u00e4r og\u00e4rna f\u00f6rklarar sina bilder, men i det h\u00e4r fallet tj\u00e4nar nog betraktaren p\u00e5 att k\u00e4nna till ber\u00e4ttelsen bakom bilden. D\u00e4rmed kommer m\u00e5lningarna att sekunderas av sm\u00e5 texter som f\u00f6rklarar vad letesgobbar \u00e4r, vem Vildmajoren p\u00e5 Bolstaholm var ...\r\n

Favoritmyt<\/h2>\r\nBland alla \u00e5l\u00e4ndska legender och myter har Kjell Andersen ett par personliga favoriter som ligger honom extra varmt om hj\u00e4rtat.\r\n\r\n\u2013\u00a0Jag \u00e4r f\u00f6rtjust i legenden om Sankta Signhild<\/strong>, som h\u00e4mtade kristendomen till \u00c5land. Hon var en engelsk prinsessa som led skeppsbrott utanf\u00f6r Ecker\u00f6, Signilsk\u00e4r har f\u00e5tt sitt namn efter henne. Det \u00e4r en av favoriterna, absolut. Och s\u00e5 \u00e4r det tacksamt med ber\u00e4ttelserna om Stefan L\u00f6fving<\/strong>, kunskapare och spion under stora ofreden, han finns med p\u00e5 en av tavlorna.\r\n

N\u00e4r jag tittar p\u00e5 dina bilder far tankarna till konstn\u00e4rer som Jonas Wil\u00e9n och Akseli Gallen-Kallela. \u00c4r det n\u00e5gra inspirat\u00f6rer?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u00a0Jo, absolut. Jonas har ofta humor med i sina bilder, och jag \u00e4r lite inne p\u00e5 samma linje, att det g\u00e4rna f\u00e5r finnas humor med. Och just att det finns en ber\u00e4ttelse med, att bilden \u00e4r en ber\u00e4ttelse i sig. Och det hade ju Gallen-Kallela ocks\u00e5, s\u00e5 det \u00e4r lite samma andas barn.\r\n

Har du flera konstn\u00e4rer som du l\u00e5ter dig inspireras?<\/i><\/h4>\r\n\u2013\u00a0Jag \u00e4r absolut j\u00e4ttef\u00f6rtjust i Ilja Repins<\/strong> konst, just hans s\u00e4tt att blanda in en ber\u00e4ttelse i sp\u00e4nnande landskap.\r\n

F\u00f6rsta i Helsingfors<\/h2>\r\nAndersen har haft flera separatutst\u00e4llningar p\u00e5 \u00c5land, bland annat p\u00e5 Galleri Skarpans, men det h\u00e4r blir hans f\u00f6rsta egna utst\u00e4llning i Helsingfors. P\u00e5 Galleria Art Frida p\u00e5 H\u00f6gbergsgatan i centrala Helsingfors visar han cirka 25 m\u00e5lningar i akryl, och n\u00e4stan samtliga \u00e4r nya och har inte visats tidigare.\r\n\r\nVernissage blir det l\u00f6rdagen den 25 september klockan 12\u201316 i n\u00e4rvaro av konstn\u00e4ren. Utst\u00e4llningen \u201d\u00c5l\u00e4ndska myter och legender\u201d visas sedan fram till den 18 oktober.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/280727-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-17 10:16:07","title":"Polisen ska granska mopeder n\u00e4sta vecka","content":"Polisen har just nu en intensifierad trafik\u00f6vervakning, bland annat runt skolor och daghem. N\u00e4sta vecka kommer man speciellt granska mopeder. F\u00f6r\u00e4ldrar uppmanas granska sina barns mopeder.<\/strong>\r\n\r\nFr\u00e5n onsdagen i f\u00f6rra veckan till i onsdags den h\u00e4r veckan delgavs \u00f6ver 80 f\u00f6rare b\u00f6ter f\u00f6r olika f\u00f6rseelser runt om p\u00e5 \u00c5land.\r\n\r\nM\u00e5nga har pratat i telefon, k\u00f6rt f\u00f6r fort, haft f\u00f6r d\u00e5liga d\u00e4ck, inte surrat last ordentligt eller haft sl\u00e4p som varit olagliga. En f\u00f6rare \u00f6verskred h\u00f6gsta till\u00e5tna hastighet med 58 kilometer per timme.\r\n\r\nAlla kontrollerade f\u00f6rare har varit nyktra.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/276587-724x390.jpg"},{"date":"2021-09-17 07:00:01","title":"\u00c5talad chef \"k\u00e4nde inte till\" avtal","content":"Flera \u00c5land Post-chefer har svarat nekande p\u00e5 fr\u00e5gor om de k\u00e4nde till inneh\u00e5llet i pack- och distributionsavtalet med Authentic Produce som lett till att de \u00e5talats.<\/strong>\r\n\r\nSex personer som \u00e4r eller varit anst\u00e4llda av \u00c5land Post \u00e5talas f\u00f6r grovt skattebedr\u00e4geri, smuggling och grovt dopingbrott.\r\n\r\nFlera av dem h\u00f6rdes i tingsr\u00e4tten p\u00e5 torsdagen.\r\n\r\nEn \u00e5terkommande fr\u00e5ga var om de k\u00e4nde till inneh\u00e5llet i \u00c5land Posts pack- och distributionsavtal med brittiska Authentic Produce Limited, vars produkter tullen beslagtog i \u00c5land Posts lokaler i november 2016.\r\n\r\nVissa av Authentic Produces produkter \u00e4r dopningsklassade i Finland. Tullen menar att varorna var i \u00c5land Posts \u00e4go eftersom man tagit in dem i sin egen momsredovisning.\r\n

\u02eeP\u00e5 riktigt\u02ee<\/h2>\r\nEkonomichefen Johan Sundblom<\/strong>, en av de \u00e5talade, sade att han fick reda p\u00e5 att det fanns brottsmisstankar i mars 2017, n\u00e4r tullen anh\u00f6ll hos tingsr\u00e4tten om en f\u00f6rl\u00e4ngning av beslagstiden.\r\n\r\nAtt tullens misstankar var \u02eep\u00e5 riktigt\u02ee konstaterade Johan Sundblom p\u00e5 tingsr\u00e4ttsf\u00f6rhandlingen den 7 mars. Tv\u00e5 dagar senare besl\u00f6t \u00c5land Posts styrelse att omedelbart avsluta avtalet med Authentic Produce, att inte hantera varor som \u02eestoppas i munnen eller p\u00e5 skinnet\u02ee och att inte st\u00e5 som import\u00f6r f\u00f6r varor fr\u00e5n tredje land, oberoende av vilka varor det handlar om.\r\n\r\nJohan Sundblom satt med i \u00c5land Posts ledningsgrupp. D\u00e4r diskuterades Authentic Produce f\u00f6rst efter att avtalet sagts upp, efter \u02eeg\u00e4rningstiden\u02ee.\r\n\r\n\u00c5land Post hade 2006 beg\u00e4rt och f\u00e5tt ett f\u00f6rhandsbesked fr\u00e5n skattemyndigheterna om f\u00f6rtullning f\u00f6r sina kunders r\u00e4kning. Beskedet var att \u00c5land Post kunde dra av momsen fast man inte \u00e4gde varorna. Ett nytt f\u00f6rhandsbesked med samma inneb\u00f6rd kom 2012, efter ett initiativ fr\u00e5n postens aff\u00e4rsomr\u00e5de Pack och distribution.\r\n\r\nJohan Sundblom gjorde en kreditkontroll i samband med att \u00c5land Post ingick avtalet med Authentic Produce. Ut\u00f6ver det hade han inte varit inblandad i n\u00e5got som hade med Authentic Produce att g\u00f6ra.\r\n\r\nN\u00e5gra ing\u00e5ende kunskaper om f\u00f6rtullningar skaffade han sig inte n\u00e4r han tilltr\u00e4tt p\u00e5 posten som ekonomichef.\r\n\r\n\u2013\u00a0Det fanns redan en f\u00f6rtullningsavdelning, sade han i r\u00e4tten.\r\n\r\n\u2013\u00a0Inga kommentarer till dig, sade senare n\u00e4r tullens juridiska ombud st\u00e4llde fr\u00e5gor.\r\n

Sj\u00e4lvst\u00e4ndiga<\/h2>\r\nJohanna von Wetter-Rosenthal, <\/strong>som ocks\u00e5 \u00e4r \u00e5talad, var f\u00f6rtullarnas f\u00f6rman n\u00e4r \u00c5land Post hanterade Authentic Produces varor. Hon ansvarade ocks\u00e5 f\u00f6r transporter mellan \u00c5land, \u00f6vriga Finland och Sverige. I r\u00e4tten sade hon att f\u00f6rtullningsavdelningen till st\u00f6rsta delen arbetade sj\u00e4lvst\u00e4ndigt och att den avdelningen tog upp runt tio procent av hennes arbete.\r\n\r\nFlera av f\u00f6rtullarna hade l\u00e5ng erfarenhet av arbetet och om det fanns oklarheter kontaktade de oftast tullen direkt. Att tullarna skulle ha anv\u00e4nt fel varukoder eller slagit ihop koder var henne fr\u00e4mmande.\r\n\r\n\u2013\u00a0Jag skulle aldrig n\u00e5gonsin uppmana n\u00e5gon att fuska.\r\n\r\nHon hade aldrig varit i kontakt med Authentic Produce.\r\n\r\nAff\u00e4rsomr\u00e5deschefen Dan Johansson<\/strong>, som h\u00f6rdes p\u00e5 onsdagen, sade att han inte k\u00e4nde till avtalet med Authentic Produce eller vilka varor som \u00c5land Post skulle hantera f\u00f6r kundens r\u00e4kning.\r\n

\u02eeSom tidigare\u02ee<\/h2>\r\nV\u00e5ren 2013 m\u00f6ttes representanter f\u00f6r \u00c5land Post och tullen f\u00f6r en f\u00f6retagsr\u00e5dgivning. \u00c5land Posts representanter uppm\u00e4rksammades d\u00e5 p\u00e5 restriktioner och att vissa varor inte ens fick tas in i landet. Posten skulle l\u00e4mna en skriftlig redog\u00f6relse \u00f6ver h\u00e4ndelsekedjan vid importhanteringen till tullen.\r\n\r\nTills vidare skulle f\u00f6rtullningarna sk\u00f6tas som tidigare.\r\n\r\nN\u00e4r \u00c5land Posts vd Henrik Lundberg <\/strong>h\u00f6rdes i onsdags sade han att \u00c5land Post \u02eehar en motpart vi inte kan lita p\u00e5\u02ee. Johanna von Wetter-Rosenthal sade i r\u00e4tten att hon alltid hade litat p\u00e5 information fr\u00e5n Tullen.\r\n

Forts\u00e4tter n\u00e4sta vecka<\/h2>\r\nR\u00e4tteg\u00e5ngen forts\u00e4tter tre dagar n\u00e4sta vecka med start p\u00e5 tisdagen. F\u00f6ljande vecka \u00e4r den 28\u201329 september bokade. Om r\u00e4tteg\u00e5ngen d\u00e5 kommit s\u00e5 l\u00e5ngt att slutpl\u00e4deringarna kan h\u00e5llas \u00e5terst\u00e5r att se.\r\n\r\nSamtliga \u00e5talade f\u00f6rnekar brott.\r\n\r\nF\u00e4llande domar kan inneb\u00e4ra villkorliga f\u00e4ngelsestraff f\u00f6r de \u00e5talade. \u00c5klagarna vill ocks\u00e5 se ett n\u00e4ringsf\u00f6rbud f\u00f6r Henrik Lundberg.","thumb":"https:\/\/www.nyan.ax\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/282012-724x390.jpg"}]