DELA

Julianas släkt har gått runt Östersjön

– Jag är skandinav.
Juliana Mäklin har redogjort för sin släktrötter och konstaterar att de finns i Danmark, Baltikum, Ryssland och Finland. Snart flyttar ett av hennes barnbarn till Malmö. Då känns det för Juliana som om en cirkel sluts.
– Nu har släkten Iversen gått hela varvet runt Östersjön.
I den danska släkten Iversen fanns guldsmeder som flyttade österut. Juliana Mäklins farfar blev ansvarig för myntkabinetten i Eremitaget i St Petersburg.
Julianas far Julius Iversen var läkare och professor i medicin. Efter revolutionen i Ryssland 1917 flyttade han till Finland och blev järnvägsläkare i Hyvinge norr om Helsingfors.
Den 7 oktober fyller Juliana, som bor i Briljanten i Mariehamn, 90 år.
Du kan läsa hela Pratstunden med henne i papperstidningen!

Patrik Dahlblom