DELA

Tanja och Tom Clemes

Hannes snart 4 år och Hilda snart 6 år fick den 26 februari en lillebror som ska heta Helmer. Pojken var 49,5 cm lång och vägde 3.495 gram. Föräldrar är Tanja och Tom Clemes. Familjen bor i Mariehamn.