DELA

Tanja Lönnqvist och Lisa Eriksson

Den 19 mars föddes Naima Eriksson på Uppsala Akademiska sjukhus. Hon vägde 2.710 gram och var 48 cm lång. Föräldrar är Tanja Lönnqvist, från Mariehamn, och Lisa Eriksson. Familjen bor i Uppsala.