DELA

Sofie Östberg – Patrik Sandström

Elvira föddes den 20 januari på Universitetssjukhuset i Linköping.
Hon vägde då 3.290 gram och var 49 cm lång. Föräldrar är Sofie Östberg, bördig från Mariehamn, och Patrik Sandström. Familjen bor i Linköping.