DELA

Simon Enqvist och Katja Juslin

Ett par tvillingflickor föddes den 8 juni på Barnmorskeinstitutet i Helsingfors. Flickorna var 2.210 gram respektive 2.020 gram tunga och 45 cm långa vid födseln. Föräldrar är Simon Enqvist, från Mariehamn, och Katja Juslin, från Föglö. Familjen bor i Helsingfors.