DELA

Roze och Stanislaw Kolodziejczyk

”Gabriel David ska denne pojke heta. Han föddes den 6 april kl. 16.28 och vägde då 2 800 gram och var 49 centimeter lång. Föräldrar är Roze och Stanislaw Kolodziejczyk och familjen bor i Mariehamn.