DELA

Nerija och Sulayman Mboob

Denna gosse som ska heta Osman Feliksas Mboob, föddes den 30 januari klockan 14.50. Han vägde 3.200 gram och var 47 cm lång. Föräldrar är Sulayman och Nerija Mboob. Syskon är Isa, 7 år, och Lea, 6. Familjen bor i Mariehamn. Foto: MARIA PALME