DELA

Nancy-Lou Samuelsson och Stefan Wärnhjelm

Denne förnöjsamme kille föddes den 15 februari kl. 08.30. Han var 48 cm lång och vägde 3 355 gram. Nyblivna föräldrar är Nancy-Lou Samuelsson och Stefan Wärnhjelm. Familjen bor på Uppgårdsvägen i Mariehamn.