DELA

Mikaela Helén och Christofer Dahlseng

Oliver kom till världen den 23 februari på Fredrikstade sjukhus i Norge. Han vägde då 3.375 gram och var 50 centimeter lång. Föräldrar är Mikaela Helén, bördig från Lemland, och Christofer Dahlseng. Familjen är bosatt i Sarpsborg.