DELA

Maria och Jamie O’Reilly

Den 2 juni föddes Aoife. Hon är dotter till Maria, född Holmström, och Jamie O’Reilly. Mamman är bördig från Kökar och familjen är bosatt i Portsmouth, England. På bilden syns Aoife med systrarna Halo, 2 år, och Milja, 1 år.