DELA

Maria och Alfons Boström

Maria och Alfons Boström i Föglö fick en son den 21 oktober kl 20.30. Vid födseln vägde han 4.390 gram och var 52 cm lång. Bakom föräldrarna sitter (till vänster) Caspian, 8, och Lucas, 10. Mirjam, snart 4, håller babyn i sin famn. Längst fram i pappas famn sitter Mats, 2 år. Den nyfödda är fjärde generationen på pappas sida.