DELA

Maria Hellström-Roger Andersson

Karolina skall hon heta, flickan som Maria Hellström och Roger Andersson i Lemland Granö fick den 25 augusti. Vid födseln vägde hon 4.225 gram och var 51 cm lång. Storebror Viktor är fem och ett halvt. Foto: JONAS EDSVIK.