DELA

Mari-Louise och Lars-Erik Karlsson

Två småsyskon på en gång fick Sebastian, 5 år, den 30 december 2006. Tvillingarna föddes kl. 07.51 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Flickan vägde 1 570 gram och var 42 cm lång, gossen vägde 2 410 gram och var 48 cm lång. Föräldrar är Lars-Erik och Mari-Louise Karlsson i Sund Brändbolstad.