DELA

Liv Örneryd – Albin Dahlin

Olga Inez Alida skall hon heta, flickan som Liv Örneryd och Albin Dahlin fick den 8 december på Ålands centralsjukhus. Vid födseln vägde hon 3.870 gram och var 51 cm lång. Familjen bor i Mariehamn.