DELA

Lisa och Rikard Björn

Loke föddes den 7 september på Linköpings universitetssjukhus. Vid födseln vägde han 3.020 gram och var 48 cm lång. Föräldrar är Lisa och Rikard Björn i Linköping. Modern är född Lindqvist och bördig från Mariehamn.