DELA

Johan Jansson och Erika Strömberg-Jansson

Den 29 augusti föddes Elias på Åbo universitetscentralsjukhus. Han vägde 3.630 gram och var 50.5 cm lång. Föräldrar är Johan Jansson och Erika Strömberg-Jansson och familjen bor i Österbacka i Mariehamn.