DELA

Ingrid von Schantz Bakka och Geir Sindre Nyborg

Den 31 augusti föddes en pojke på 5.000 gram och 54 cm. Föräldrar är Ingrid von Schantz Bakka, bördig från Åland, och Geir Sindre Nyborg. Sonen skall heta Edvard och familjen bor på Kapp i Norge.