DELA

Heidi Rosing – Janne Smeds

Nicolina, 12, Noah, 2 år, och Jacob, 10 år, fick en lillebror den 28 december. Vid födseln vägde han 3.705 gram och var 50 cm lång. Föräldrar är Heidi Rosing och Janne Smeds och familjen bor på Tussilagogränd i Mariehamn.