DELA

Heidi och Johan Bertén

En pojke och en flicka föddes den 18 november. Philip och Olivia ska bli deras namn. Ett av barnen föddes klockan 23.41 och det andra 23.42. Vikten var 2.860 respektive 2.665 gram och längden 49,5 och 49 cm. Föräldrar är Heidi och Johan Bertén i Mariehamn.