DELA

Heidi och Christopher Samuelsson

Heidi och Christopher Samuelsson fick den 14 mars en liten pojke som ska heta Frank. Pojken föddes på Huddinge sjukhus och vägde 2 560 gram och var 46 centimeter lång. Syskonen heter Felix och Charlie. Familjen bor i Gustavsberg, men modern är hemma från Åland.