DELA

Erika Blomster och Calle Mattsson

Denne pojke föddes den 16 februari kl. 16.35. Han var 48 cm lång och vägde 2 960 gram. Stolta nyblivna föräldrar är Calle Mattsson och Erika Blomster. Familjen bor på Nygatan i Mariehamn.