DELA

Erik Fellman och Johanna Ordén

Den 2 mars kl 17.00 föddes Wilmer Nils Gustav Fellman, vid födseln var han 53 cm lång och vägde 4.180 gram. Föräldrar är Erik Fellman och Johanna Ordén. Familjen bor i Lemland Västeränga.