DELA

Charlotta Jokinen och Simon Hård

Söndagen den 7 juli föddes Theodor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Theodor vägde vid födseln 3.610 g och var 52 cm lång. Föräldrar är Charlotta Jokinen och Simon Hård. Familjen bor i Uppsala, mamma kommer från Saltvik.